Tűr adott otthont a Fehér megyei RMDSZ Augusztus 20-i főrendezvényének

Fehér megyében egy évtizedes múltra tekint vissza nemzeti ünnepünk, Augusztus 20-a széles körben való megünneplése, amelyet mindig a környék egyik szórványmagyar településén szokták megtartani, ahova a főszervezők, a Fehér megyei RMDSZ és a Dr. Szász Pál Egyesület, ingyenes buszjáratokat biztosítanak minden érdeklődő számára. Idén a választás egy Balázsfalva melletti szép kis falura,Tűrre esett, amely már a tavaly elvállalta a vándorrendezvény befogadását, ez azonban akkor elmaradt a járványhelyzet miatt. 

A mélyszórvány- sorsra jutott településen legtöbb helyen csak az ünnepnapokon kerül elő a magyar nyelv. Kevés az a család, ahol csak magyarul beszélnek, és még kevesebb az, ahol a gyerekeket is megtanítják rá. A hétköznapokban, főként amióta megszűnt a faluban, majd Balázsfalván is a magyar nyelvű oktatás, már csak a templomban beszélnek magyarul, a profán világba kilépve azonnal románra váltanak – mondja könnyes szemmel egy idős  bácsi.

Tűr beszédes példája annak, hogyan felejti el egy-két nemzedék alatt anyanyelvét az a közösség, ahol beszűkül a magyar oktatás, ugyanakkor létezik a közelben egy erős többségi központ, ahova kényelmesebb beilleszkedni, mint az identitás megőrzésének göröngyös útját választani. Mentségükre szolgál ugyanakkor, hogy a tűriek nem tagadják meg magyarságuk, büszkék római-katolikus templomukra és a mellette levő magyar közösségi házukra. Készségesen tárják ki a kis néprajzi múzeumuk ajtaját, amelyről kevesen sejtik, milyen gazdag gyűjteménnyel lepi meg a látogatót. Ide sikerült bemenekíteni az előző plébános, Kémenes Lóránd segítségével, a helyi magyarság tárgyi emlékeit, többek között az értékes eredeti népviseletet.

 Az ünnepi alkalomra érzékelhető odaadással készültek a helyiek, patyolat tisztán fogadott nemcsak a gyönyörű római-katolikus templom és a magyar ház, hanem a szép nagy udvar is, sőt az egész falu nagyon rendezettnek tűnt. Az ünnepség magva, hagyományos módon, az ökumenikus istentisztelet volt, amelyet Buciuman Gyuszi atya tűri plébános és Horhát Miklós lőrincrévei református lelkipásztor celebráltak, konferált Turzai Melán, a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium igazgató-helyettese. Szőcs Noémi kollégiumi diáklány Kárpáti Tibor: Gyöngyöt az Embernek című versét szavalta el. A templomi ünnepség zárópontja a Fehér megyei RMDSZ Szent István Napi vándorzászlójának átadása volt, melyet fent enmített oktatási intézmény  képviselete vett át.

Az ünnepi istentiszteletet rövid kulturális program és szeretetvendégség  követte. Felléptek a nagyenyedi nyári iskolában résztvevő gyerekek, akik Szent István-témájú dalokat adtak elő valamint a magyarpéterfalvi Hanga Hagyományőrző Néptánccsoport.

Az eseményt megtisztelte jelenlétével Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa részéről Kőrösi Viktor Dávid konzul, aki a tömbmagyarság biztató üzenetét hozta el a szórványba és Ladányi Árpád Csaba, a Fehér megyei RMDSZ elnöke, aki kitartásra buzdította a tűrieket.

A szokásos forgatókönyvnek megfelelően, a szervezők közszemlére tették Holányi Julianna nagyenyedi származású festőművész tusrajzkiállítását, azt a Fehér megyei mélyszórvány- templomokat ábrázoló gyűjteményt, amelyet évente bemutatnak az Augusztus 20-i vándorünnepségen. A 2003-ban elkezdett tematikát idén, magától értetődően, a tűri római-katolikus templom tusrajza gyarapította, melynek eredetijét az egyházközségnek adományozták, a Dr. Szász Pál Egyesület pedig nyomtatott füzetek által népszerűsíti a továbbiakban is a munkákat.

Basa Emese