Sorozatos sikerek a torockószentgyörgyi Szilas focicsapatnál

A tavaly újjáalakult focicsapat működtetője, a Szilas Egyesület céljai közé tartozik minden olyan tevékenység, amely a torockószentgyörgyi magyar közösség megerősítését és hagyományainak ápolását segíti elő. Ezt különböző programok által valósítják meg: falunap megszervezésébe való bekapcsolódás, néptánccsoport működtetése, aktív nőszövetségi tevékenység, futbalcsapat működtetése. Az egyesület minden helyi kezdeményezést szívesen támogat és megvalósít, önállóan vagy partnerekkel, amely az itteni közösség összetartását, anyanyelvének és identitásának megőrzését segíti elő. Célja művelni az ifjakat, összetartásra buzdítani a közösség tagjait, kimozdítani az elszigeteltségükből, a magyar öntudat és anyanyelv ápolása, hagyományőrzés,  egészséges életmódra való nevelés, mindezeket változatos  programokkal, igyekeznek elérni.

Az egyesület életébe legújabban  hatalmas lendületet hozott a Szilas focicsapat megalakulása, amelynek megsegítése egyik legsürgetőbb prioritásuk, hiszen egy éven belül kialakult egy olyan csapatszellem, amely eddig ritkán  volt tapasztalható a közösségben. Ebben jelentős szerepet játszott az, hogy bekapcsolódtak a Fehér megyei RMDSZ által kezdeményezett teremfoci-bajnokságba, amely hatalmas motívációt adott nekik. A fiúk felvették a kapcsolatot a nagyenyedi, magyarlapádi, válaszúti, dézsi, bágyoni és kövendi csapatokkal, akikkel barátságos oda-vissza találkozókat beszéltek meg. Néhány csapat ellen sikerült is fényes győzelmet aratniuk, és a rangadók sora még nem zárult le.

A focinak köszönhetően, nagyon jól összekovácsolódott egy olyan fiatal társaság, akik nemsokára a felnőtt, felelősséget vállaló tagjait alkotják majd a helyi közösségnek. A barátságos meccseknek köszönhetően, alkalmuk adódik kapcsolatokat kialakítaniuk más magyar közösségekkel, akikkel a mérkőzések utáni közös vacsorákon megbeszélhetik gondjaikat, tapasztalatot cserélhetnek, ami életbevágóan fontos a szórványban élő torockószentgyörgyiek számára.

Támogatók: Bethlen Gábor Alap és Communitas Alapítvány

 

 

GYÖNGYSZEMNYI MAGYAR NAP MIRISZLÓN

Nyolcadik alkalommal rendezték meg 2020. augusztus 16-án a Miriszlói Magyar Kulturális Napot. Fehér megye egyik legnagyobb és legrangosabb magyar rendezvénye ezúttal, a járványhelyzet miatt, apróra zsugorodott, a jó hangulat viszont maradéktalanul felidézte az elmúlt évek fesztiváljainak örömét.

Idén, sajnos, nem népesültek be Miriszló utcái a pompás viseletbe öltözött néptánccsoportokkal és a szendergő falucska csendjét sem verte fel a muzsikaszó. Az élet nem állt le teljesen azonban, a falunapot egy magánterületen szervezték meg, ide gyűlt össze a  Miriszló Gyöngye Néptánccsoport kezdő és haladó tagozata, hogy egy jót bulizzon és számbavegye az elmúlt esztendő történéseit, emlékeit, megvalósításait, természetesen betartva az előírásokat.  Egyúttal megünnepelték a néptánccsoport nyolcadik születésnapját is, amelyre egy májusi előadás keretében került volna sor, a járvány miatt azonban az is elmaradt. A rendezvényen jelen volt a Szarkaláb Néptáncegyüttes két tagja, Pillich Balázs és Varga Orsolya, akik már hét éve oktatják a néptáncot Miriszlón, a talpalávalót pedig a dézsi Rezeda Zenekar húzta. A helyi tánccsoport pedig komoly hozzáállást tanúsított, még akkor is, ha ezúttal nem félezres nézőközönség előtt léptek fel: tiszta szívből énekeltek és táncoltak, minden táncrendhez az illető tájegység viseletét öltötték magukra. Az utánpótlás-csoport népi gyermekjátékokat adott elő, a nagyok pedig felcsíki és mezőségi táncrendekkel kápráztatták el a jelenlevőket. Az esemény késő éjszakába nyúló beszélgetéssel, nótázgatással, zenei aláfestéses szeretetvendégséggel ért véget.

Szabó Csilla Erzsébet, a Miriszló Gyöngye Egyesület és tánccsoport vezetője jól tudja: a népzene és a néptánc az, ami a legjobban összefogja a fiatalokat a községben, ezért szívós kitartással küzd minden évben, hogy magyar napokat, különféle hagyományőrző tevékenységeket szervezzen és generációról-generációra bevonja a legkisebbeket is a néptáncoktatásba. „Célunk a hagyományápolás és a közösségépítés, amit az idén különleges körülmények között kellett megvalósítanunk, de amikor a sok vidám arcot látom, úgy érzem, sikerült”- mondta. Egy olyan kis szórványtelepülésen pedig, mint amilyen Miriszló, keményen kell megdolgozni azért, hogy bármi is működhessen, a mentalitástól elkezdve a valós értékek tudatosításáig vagy az anyagi források megszerzéséig. Minden program szinte kizárólag pályázati pénzekből valósul meg, idén például a magyar napot a Communitas Alapítvány, a néptáncoktatást a Bethlen Gábor Alap illetve a Csoóri Sándor Alap támogatta.

Basa Emese

TÁMOGATÓK:

A Miriszlói Magyar Kulturális Nap támogatója a COMMUNITAS ALAPÍTVÁNY

A néptáncoktatás támogatója a Miriszló Gyöngye Néptánccsoport számára: a BETHLEN GÁBOR ALAP és a CSOÓRI SÁNDOR ALAP

Letölthető logók – bgazrt.hu

Multifunkcionális fénymásoló a felvinci római-katolikus egyháznak

A Communitas Alapítvány számtalan programot és beruházást támogatott Fehér megyében az évek során. Ezúttal  egy multifunkcionális fénymásoló+szkenner költségeinek fedezését támogatta a felvinci római-katolikus egyház számára.

„Az eszköz nagyon sok területen segíti munkámat, hiszen a lelkipásztori tevékenységem mellett a környékbeli római katolikus gyerekek oktatási feladatait is nekem kell ellátnom. Összesen 90 gyereket tanítok Nagyenyeden és Torockón. A híveim száma 282, a szolgálatot pedig Marosújváron és az őt körülvevő szórvány és mélyszórvány településeken végzem:  Felvinc, Székelykocsárd, Székelyföldvár, Maroscsesztve. A fénymásoló lényegesen megkönnyíti munkámat, hiszen iskolai feladatlapok és a lelkipásztori tevékenységhez szükséges anyagok (kották, énekek, bibliai idézetek, imák valamint a közösséget érintő kiértesítők, hirdetések, plakátok) kerülnek majd sokszorosításra”- mondta Mihály Imre plébános.

Látogatóban a nagyenyedi nyári iskolában

Lőrincz Helga alpolgármester kezdeményezésére, idén június közepétől, minden hétköznap, teljes programmal foglalkoztatják a gyerekeket. A Dr. Brendus Gyula Egyesület és a Dr. Szász Pál Egyesület által megvalósított program lehetőséget nyújt olyan ismeretek elsajátítására, amelyek hiányoznak az iskolai tananyagból, az elmúlt héten például néprajzi tudásukat gyarapíthatták a résztvevők

A Dr. Szász Pál Magyar Közösségi Ház mostanában is tele van élettel, hiszen itt tartják a nyári iskolát, többnyire a szabadban, természetesen betartva az egészségügyi előírásokat. Több korcsoportban zajlanak a tevékenységek, a legkisebbektől az ötödikesekig, összesen 28-an vannak.

 A gyerekek reggel 8 órára érkeznek és délután négyig tart a program, amelyet a legaprólékosabban kidolgoztak számukra a pedagógusok, Csíki Tímea, Prodan Delénke és Szabó Katalin. Őket felváltva segítik önkéntesen a Bethlen Gábor Kollégium óvónői, ottjártunkkor épp Szabó Mónika tevékenykedett. Az érkezés 8 és 9 óra között történik, ez idő alatt megmérik a gyerekek lázát, alaposan kezet mosnak, fertőtlenítenek, majd reggelihez látnak. Ezt követően megbeszélik a napi teendőket majd zenés torna következik, kinn a szabadban. A mindennapi fő foglalkozás egy előre meghatározott heti témához kapcsolódik, ezt az ebéd majd egy – felolvasott, elmondott vagy vetített – mesepillanat követi. Legvégül az udvaron vezetik le a soha nem apadó energiájukat, csoportjátékok segítségével.

Sok szülő élt a nyári iskola lehetőségével, hiszen a program gyerek és szülő számára egyaránt hasznos: a gyerekek biztonságos körülmények között, a számítógéptől távol gyarapítják ismereteiket, kapcsolatban vannak társaikkal, míg ők dolgozni mennek. A költségek sem nagyok, a gyerekek az otthonról hozott tízórait fogyasztják el, csupán az ebédet kell kifizetni, amit egy catering szolgáltatással oldanak meg.

„Célunk, hogy oldott hangulatban egészítsük ki az iskolapadban megszerzett, elméleti tudást, legyen ez az együtt eltöltött idő hasznos a gyerekek számára. Most még nem iktattunk be olyan tanulási feladatokat, amelyek az iskolára emlékeztetik őket, de fokozatosan erre is sort kerítünk”- mondta Szabó Katalin. „A programnak gyermekmegőrző jellege van, de abban is sokat segít, hogy ne szakadjanak el a társaiktól, az iskolai atmoszférától”- tette hozzá Csíki Tímea.

A remek hangulatról pedig a helyszínen bárki meggyőződhet: a gyerekek vidámak, szófogadóak, nyoma sincs az unalomnak. Ezt pedig a kedves, jól felkészült pedagógusok, a szép környezet és a megfelelően kiválasztott tartalom biztosítják. Mindeddig a gyerekek hasznos ismereteket szerezhettek a környezetápolásról, az egészséges életmódról, a higiéniáról, volt bibliahét és olyan is, amikor az épp nyíló virágokkal foglalkoztak, aktív módszerekkel tanultak azok gondoskodásáról. A program főtámogatói a Bethlen Gábor Alap és a Communitas Alapítvány, emellett többen segítenek a legkülönbözőképp, az egyik helyi virágüzlettől elkezdve azon három máltais önkéntesig, akik az elsősegélynyújtást oktatják minden pénteken.

Ottjártunkkor, az elmúlt héten, egy nagyon látványos tevékenység zajlott: Szabó Csilla Erzsébet miriszlói óvónő néprajzi ismeretekkel igyekezett bővíteni a gyerekek tudástárát. Minden napra kiválasztott egy-egy reprezentatív erdélyi tájegységet: először megkeresték Enyedet a térképen, innen kiindulva jutottak el a közeli Magyarlapádra, majd Kalotaszegre, a Mezőségre, Felcsík és a moldvai csángók vidékére. Vetített képes bemutatók segítségével a gyerekek megismerték az illető tájegység fontosabb településeit, a falvak nevezetességeit, a jellegzetes szokásokat. Lelkes fiatalok segítségével bemutatták a népviseleteket, az udvaron megtanulhatták az illető népi táncok alaplépéseit és egy-egy ismert népdalt. A jól felépített program mindig egy kézműves foglalkozással zárult. Első nap a lányok lapádi pártát, a fiúk csizmát készíthettek, persze papírból , kedden a fából készült kulcstartók díszítése a  kalotaszegi bútorfestésre emlékeztetett. A következő napokon nemezelés illetve gyöngyfűzés és ostorfonás volt napirenden, pénteken pedig a szövésben ügyeskedtek a szorgos kezek, készült is számtalan szebbnél-szebb kis darab.

„Meglepően jól fogadtak a gyerekek, nagyon nyitottak voltak az általam javasolt témára. Jó volt megtapasztalni, hogy nem lankad érdeklődésük, végigtapogatják a viseleteket, énekelnek, táncolnak, kitartóan bíbelődnek a kézműves anyagokkal. Volt olyan gyerek is, aki otthon felfedezte a saját viseletét, a „táncos szoknyáját”, és egész héten azzal jött a foglalkozásokra”-  számolt be Szabó Csilla.

A nagy népszerűségnek örvendő nyári iskola augusztus végéig működik Nagyenyeden.

Basa Emese

Támogatók:

BETHLEN GÁBOR ALAP

Letölthető logók – bgazrt.hu

COMMUNITAS ALAPÍTVÁNY