Köszönetnyilvánítás

A Felvinc Létom Egyesület ezúton szeretné megköszönni a Csoóri Sándor Alapnak, hogy a 2020-2021-es pályázati időszakban is támogatta egyesületünket!

A Communitas Alapítvány támogatásai Fehér megyében 2021-ben

Idén minden eddiginél hathatósabban támogatta a Communitas Alapítvány Fehér megye magyar civil szervezeteit, közösségeit. A rendezvények közül támogatásban részesült az Aranyosszéki és Alsó-Fehér Vármegyei Huszár és Honfoglaló Hagyományőrző Egyesület által szervezett III. Fehér Megyei Honfoglaló Hagyományőrző Találkozó, a III. Gyulafehérvári Családi Nap és a II. Lehel kürtje – ifjúsági íjászvetélkedő, a Dr. Szász Pál Egyesület huszárképzése, az augusztus 21-22. között megrendezésre kerülő IX. Miriszlói magyar kulturális napok (Miriszló Gyöngye Egyesület), a Felvinci Református Egyházközség gyermeknapja és vakációs bibliahete, a Dr. Brendus Gyula Egyesület gyermeknapja, a Halászlé- és Halfőző verseny illetve az ifjúságnak szánt egészségmegőrző programja, a Felvinc Létom Egyesület kezdeményezései (fiatalok számára szervezett táncházak, kirándulás Ady Endre nyomában), a Tövisi Református Egyházközség Gruzda-emléknapja és a „Ne hagyjátok a templomot!” címet viselő program valamint négy marosújvári kezdeményezés, a Marosújvári magyar napok,  az IT mentes vidéki vadkemping (Sóváros Egyesület) illetve „A marosújvári gyerekek magyar jövőjéért” és a „Jövőépítés Marosújváron és környékén” címet viselő programok (Pro Teneris Egyesület).

A Romániai Magyar Cserkésszövetség – 121. sz. Bethlen Gábor cserkészcsapata az Ifjúsági Szaktestület döntésének köszönhetően csapatépítő hétvégén vehetett részt Brassó környékén, a Szórvány Szaktestülettől pedig támogatást nyert egy hagyományőrző nyári tábor megvalósítására. A Communitas Alapítvány Művelődés Szaktestülete a nagyenyedi Dr. Szász Pál Egyesület weboldalát minősítette támogatásra érdemesnek, a Szórvány Szaktestület pedig Dr. Szász Pál Magyar Közösségi Ház programjainak megvalósítását segíti. Sport kategóriában két egyesület nyert támogatást, a torockószentgyörgyi Szilas Egyesület, amelyik a hasonló nevű focicsapat számára pályázott illetve a Felvinc Létom Egyesület, amelyik biciklitúrát szervezett Aranyosszék jobb megismerése végett.

A nagyobb beruházásokra is több településnek sikerült jól pályáznia, így a Cserevár Egyesület a székelykocsárdi magyar ház felszereléseit bővítheti, az Ethnika Kulturáis Alapítvány a magyarlapádi közösségi központ és alkotóház számára vásárolhat tetőcserepeket, a Felvinc Létom Egyesület a könyvtárépület felújítását valósíthatja meg, a Vajasdi Margaréta Néptáncegyüttes Egyesület pedig a helyi magyar közösségi ház fejlesztését folytathatja.

ELŐSZÖR SZERVEZTEK NÉPTÁNCTÁBORT A BETHLEN-KOLLÉGIUMBAN

A nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban számtalan érdekes iskolán kívüli tevékenységet valósítanak meg minden évben, néptánctábort azonban mindeddig soha nem szerveztek. Idén, mivel a járvány miatt egy ideig a néptáncoktatás szünetelt, indokolttá vált egy úgynevezett edzőtábor, amelyben a résztvevők rövid idő alatt intenzív oktatásban részesülnek és bepótolhatják a kieséseket. Így került sor 2021. július 12 – 17 között az első néptánctáborra, amelynek fő kedvezményezettje az iskola Nagyenyedi Fügevirág nevet viselő néptánccsoportja volt.

A néptánccsoportról és a tábor tapasztalatairól Szőcs Ildikó igazgatónő mesélt, akitől megtudtuk: a kollégium egyik tehetségműhelye a Nagyenyedi Fügevirág Néptánccsoport, amelyik hat éve működik csak, de már nagyon szép eredményeket ért el, sok fellépése volt a városban, a környéken és a magyarországi testvérvárosokban, Gyomaendrődön és Soldvadkerten. Az évek folyamán a Csoóri Sándor Alap támogatásával megvarratták a népviseleteket, az oktatást kezdetben Kónya Tibor iskolalelkész, majd a Petőfi-programosok, Hajdara Tamás és Hajdara – Herczeg Hajnalka illetve Komáromi Kristóf és Kádár Kata valósították meg. Mivel a járványhelyzet miatt a Petőfi-programot felfüggesztették, új oktatókat kellett keresni, így esett a választás a Szarkaláb Néptáncegyüttes két tagjára, Pillich Apor Balázsra és Varga Orsolyára, akik nagy tapasztalattal rendelkeznek a néptáncoktatásban, több csoporttal foglalkoznak a környéken. Szerencsére 2021 májusában újra elkezdődhettek a próbák, heti egy alkalommal és az okatók elvállalták az elemistákból álló utánpótlás csoportot is. A Nagyenyedi Fügevirágnál a létszám változó, nagyjából 10 állandó pár alkotja a „keménymagot”. Ezidáig a vajdaszentiványi, széki, mezőségi, szilágysági és kalotaszegi táncrendeket sajátították el.

A tábort kezdetben a néptánccsoport számára gondolták ki, azonban sokan  jelentkeztek más településekről is, akiket természetesen szívesen befogadtak. Olyan távolabbi, például gyulafehérvári és szovátai gyerekek is beiratkoztak, akik csak ősztől lesznek a kollégium diákjai, ezért számukra a tábor kiváló alkalmat nyújt az új társak és a bentlakási élet megismerésére. Jelen voltak a Miriszló Gyöngye és a felvinci Létom tánccsoport tagjai is, akiket már több esztendeje Pillich Balázs és Varga Orsolya oktatnak.

A tánctábor tematikája Kalotaszeg volt, a szervezők igyekeztek minél átfogóbban megismertetni ezt a tájegységet. A kiegészítő programok közül megemlíthetjük a szerdán, Varga Orsolya által rendezett népviselet-bemutatót illetve csütörtökön este Marosán Csaba „Nagyírásos”- írók, költők vallomásai Kalotaszegről című egyéni műsorát. Utóbbi igazi kultúrcsemegének számított, amelyben a közkedvelt színész Kalotaszeg kiemelkedő személyiségeiről mesélt, szavalt, énekelt, sőt még egy matrikulából is felolvasott.

Pillich Balázs így összegezte a tábor jelentőségét: „Egy edzőtábor önmagában is kiváló alkalom a néptánctudás fejlesztésére, de sokat jelent a jövőre nézve is, hiszen az elkövetkező időszakban együtt fogunk dolgozni. Ezekben a napokban összeszoktak, sokat fejlődtek a gyerekek. Már egyre magabiztosabban lépkednek és egymással is összebarátkoztak, így feszültség nélkül táncolnak együtt.” Mindazt, amit a hét folyamán sikerült elsajátítaniuk, pénteken mutatták be közönségnek a dézsi Rezeda Zenekar kíséretében, ez az előadás volt a tábor záró momentuma.

Basa Emese

Főtámogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma – Csoóri Sándor Alap

„Barangolás Örömvárban” – Élménydús nyári iskola Nagyenyeden

Nyolc éves múltra tekint vissza a nagyvakáció idején működő foglalkozás Nagyenyeden, idén is azonnal beindult a program, mihelyt az utolsó iskolai  csengőszó szabadjára bocsátotta a diákokat. Az utóbbi években egyre gazdagabb programokkal igyekeznek tartalmassá, a gyerekek számára fejlesztővé és feledhetetlenné tenni a nyarat, idén az úszás és a lovaglás tűnik a legvonzóbbnak

Rengeteg odaadással és önfeláldozó munkával sikerül megvalósítani minden évben az enyedi nyári iskolát, amely megnyugvást jelent azon szülők számára, akik nem tudják megoldani a gyerekek felügyeletét a vakáció idején, ugyanakkor a kicsik számára biztosítja azt a környezetet, ahol értelmesen és unalommentesen tölthetik el a nyarat. A program kiváló lehetőség a vegyes családokból származó gyerekek számára is, hogy gyakorolhassák a magyar nyelvet és ízelítőt kapjanak népi hagyományainkból. Van néhány olyan résztvevő is, aki román iskolába jár vagy külföldről érkezett haza, számukra kiemelten fontos, hogy legalább a nyár folyamán magyarul beszélhetnek. Továbbá, a nyári iskolának „iskolatoborzó” szerepe is van, hiszen a gyerekek szemmel láthatóan nagyon jól érzik magukat és otthon is elmondják, hogy szívesen választanák iskolájuknak a Bethlen-kollégiumot. Összesen 50, bölcsődés és alsó tagozatos gyerek látogatja a nyári iskolát.

A szervezők, a Dr. Brendus Gyula Egyesület illetve a Dr. Szász Pál Egyesület, még a tanév idején végeztek egy előzetes felmérést arra vonatkozóan, hogy hányan igényelnék a programot és ennek alapján írták meg a pályázataikat (előzőt a Bethlen Gábor Alap, utóbbit a Communitas Alapítvány támogatta) és vonták be a tevékenységbe a Bethlen Gábor Kollégium pedagógusait. Mint kiderült, a nagy gyereklétszám miatt délelőtt három oktatóra van szükség. A program egyébként reggel 8 órától délután 4-ig tart és az étkeztetést is biztosítják a résztvevőknek. A pedagógusok (Alexa Mária, Csíki Tímea, Gilyén Izabella, Kis Amália, Mester Ágnes, Prodan Delia, Szabó Katalin, Szakács Ildikó) egy jól beosztott időbeosztás szerint váltják egymást, de mindig közösen egyeztetik a javasolt tevékenységeket, így egységes koncepciója és folyamatossága van a foglalkozásoknak. Ottjártunkkor a heti téma az Örömvárhoz vezető út volt, a gyerekek minden nap egy-egy kedves manócskával (Mosolymanó, Köszönő manócska, Derűlátó manó, Boldogságmanó stb.) ismerkedtek meg, akiktől sok szépet és jót tanulhattak. Feltűnt, hogy a gyerekek nagyon fegyelmezettek voltak, boldogan bekapcsolódtak a tevékenységekbe, a pedagógusoknak nem is kellett egyszer sem felemelni a hangjukat vagy fegyelmezni őket. A titok az érdekes foglalkozásokban rejlik és abban, hogy nem erőltetik a feladatokat, időt hagynak a közös játszásra is, mert ez az, ami a hosszas online oktatás után a legjobban hiányzik nekik- vélték Mester Ágnes és Gilyén Izabella tanítónők. Megtudtuk, hogy minden nap van tanulás is: a Nyári böngészőből oldanak anyanyelvi, román és matematika feladatokat, amelyek játékosak, érdekesek és sokat segítenek abban, hogy a gyerekek a vakáció idején ne zökkenjenek ki a tanulásból.

A Dr. Szász Pál Magyar Közösségi Házban megszervezett nyári iskola egyébként minden reggel tornával kezdődik, minden napra jut egy mese, egy népdal vagy gyerekdal, egy kézműves tevékenység és persze sok játék. Sok mondókát, versikét is tanulnak, amelyek az érzelmi intelligencia fejlesztését célozzák meg. A környezetvédelmi nevelés sem hiányzik, hiszen gyakran készítenek dísztárgyakat, apró ajándékokat újrahasznosítható anyagokból, továbbá a kreatívitásfejlesztő foglalkozások gazdag tárházát is megtalájuk a nyári iskolában, a közösségi szellemre való nevelést csoportjátékokkal valósítják meg, de van bibliaismereti foglalkozás és gyermekjóga is.

Nem utolsósorban pedig létezik egy sor olyan vonzó tevékenység, ami az iskolától eltérővé és feledhetetlenné teszi a 2021-es nagyvakációt, szinte minden napra jut egy-egy különleges élmény. Csoportokra osztva, minden héten úszótanfolyamon vesznek részt Gyulafehérváron, ahol egy szakképzett edző foglalkozik velük, továbbá Lőrincrévére mennek lovagolni, a Hip-Tep Egyesület jóvoltából. Érdekes programajánlónak bizonyul továbbá az intenzív egy hetes kosárlabdázás, az íjászkodás és a néptáncoktatás is, a tervek szerint ellátogatnak a július 18-25 között megrendezésre kerülő magyarlapádi néptánctáborba, fellépnek az Augusztus 20-i ünnepségen és az augusztus 28-án megrendezett Duna Napon is Torockón.

A program kezdeményezője, Lőrincz Helga alpolgármester így nyilatkozott a nagyenyedi nyári iskoláról: „Közösségi tevékenységeim közül, ha valamire nagyon büszke vagyok, az biztosan a délutáni oktatás és a nyári iskola! Évek óta sok száz gyerek mosolya mutatja, mennyire jó nekik nálunk tanulni, játszani, szórakozni…”

Basa Emese

Támogatók: BETHLEN GÁBOR ALAP

Letölthető logók – bgazrt.hu

COMMUNITAS ALAPÍTVÁNY