Fehér megyében idén is a nagyenyedi és a gyulafehérvári diákság körében zajlott a magyar kultúra napj

Fehér megyében idén is a nagyenyedi és a gyulafehérvári diákság körében zajlott a magyar kultúra napj a többéves hagyománynak megfelelően.

Az eseményre január 22-én, hétfőn este került sor. Az esemény szervezői a Bethlen Gábor Kollégium, a Dr. Brendus Gyula Egyesület és a Fehér megyei RMDSZ voltak. A megye két magyar nyelvű középiskolájának, azaz a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumnak és a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceumnak a diákjai saját műsorral léptek a nagyközönség elé.

A kollégium dísztermének zsúfolásig megtelt közönségét Lőrincz Helga, Nagyenyed alpolgármestere üdvözölte, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy miközben a hétköznapok narratíváját manapság főként a szegénység, a gazdasági lemaradás és hasonlók uralják, elfeledkezünk arról, milyen felbecsülhetetlenül gazdag a kultúránk. A jelenlevőket továbbá köszöntötték Szőcs Ildikó, a Bethlen-kollégium igazgatónője, Ladányi Árpád Csaba, a Fehér megyei RMDSZ elnöke és Farkas Ervin, a GMGK Római Katolikus Teológiai Líceum igazgatója.


Idén is kiosztásra került a Magyar Identitásőrzés és Hagyományápolás Nagymestere díj, amelyet ezúttal Vincze András alprefektusnak ítéltek oda, aki volt alpolgármesterként, illetve egyesületi elnökként maradandót alkotott Felvinc magyar kulturális életének felvirágoztatásán.

A kulturális műsor magvát a diákelőadások képezték. Felléptek a Bethlen Gábor Kollégium Fügevirág nevet viselő, Szilágyi Róbert tanár által vezetett néptánccsoportja, felkészítőik Tóth Bence és Tóth-Bóna Boglárka Petőfi-programos ösztöndíjasok, illetve az iskola Chorus Princeps vegyeskara, Szabó Zsombor tanár-karnagy vezetésével, zongorán kísért Mathias Edwin kollégiumi tanár. A gyulafehérvári alma matert a Schneider Arnold karnagy által vezényelt fiúkórus képviselte. Az ünnepség a Hímnusz eléneklésével zárult.   Az előadást követően a Bethlen Gábor Alapítvány az Apafi-teremben friss pánkóval és meleg borral várták a résztvevőket.  Táncházat is szerveztek a fiataloknak, amely kiváló lehetőséget nyújtott a két iskola diákjainak az ismerkedésre

 

A CSEREVÁR EGYESÜLET KÖZLEMÉNYE

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Magyar Kormány Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárságának illetve a Bethlen Gábor Alapnak, hogy a 2022-2023-as tanévben is hathatos támogatást nyújtott a délutáni oktatásban résztvevő diákjaink számára, az ingázás finanszírozása által. Köszönet érte!

A Cserevár Egyesület vezetősége

Petőfi és Madách 200 emlékév vetélkedő

A Bethlen Gábor Kollégium Diáktanácsa úgy gondolta, hogy egy vetélkedőt szervezett a Petőfi és Madách 200 éves megemlékezés alkalmából. A vetélkedő több fordulóból állt és erre 5 csapat jelentkezett.
Az első fordulóban a csapatoknak egy instagram fiókot kellett létrehozniuk és egy pár perces videót kellett készítsenek, amiben a 2 költő találkozását, beszélgetését jelenítik meg. A második fordulóban a csapatok Madách Imre: Az ember tragédiája című művének folytatását, egy 16.-dik szint kellett megírjanak.
A döntő fordulóban végül az 5 csapatból 3 csapat jutott tovább. A három csapat a Danoninok, Legénykék és az Irodalmárok. A Kollégium tanárai közül választották ki a zsűritagokat.
A döntőben több feladatott is meg kellett oldjanak a csapatok. Az első feladat egy kahootos kérdéssor volt, amire a csapatok a telefonjuk segítségével válaszolhattak. A második feladat egy keresztrejtvényt volt, a versenyzőknek 15 perc állt rendelkezésükre ennek megoldására. Egy másik feladat az Activity volt. Ezek a feladatok mellett minden csapat bemutatta az általuk készített instagram fiókot, a videót és az általuk megírt 16.-dik szint. Ezek után a zsűri elvonult és összeszámolta a pontokat.
Az első helyezett a Danoninok, a második helyezett az Irodalmárok és a harmadik helyezett a Legénykék lettek. Az első helyezett egy pizza utalványt kapott, a második helyezetten végzett csapat egy tortát kapott a harmadik csapat pedig édességekből álló csomagot kapott.
A vetélkedő nagyon sikeresen zajlott és a résztvevő diákok nagyon élvezték.

Márton bál

A Fehér megyei RMDSZ második alkalommal szervezett Márton napi bált. 

Több mint 200 résztvevő ünnepelte együtt a Márton napot.

Volt liba, új bor, nóta és jó kedv! Öröm a világjárvány után régi és új bált kedvelő barátokkal együtt lenni, beszélgetni, szórakozni és örülni az életnek.