IX.Tavaszi Szél Vizet Áraszt Néptáncfesztivál

Már hagyománnyá vált, hogy minden évben a március 15.-ei ünnepsékkőrhöz tartozik a Tavaszi szél vizet áraszt néptáncfesztivál. Fehér megyében mindig egy olyan településen szervezi meg a megyei RMDSZ ezt a rendezvényt, ahol viszonylag nagyobb létszámú magyar közösség él. Meghívást kap a megye minden magyar néptánccsoportja, így hatalmas találkozóhellyé válik az esemény, ami rendkívül látványos esemény is a szórványban. Az első Tavaszi szél vizet áraszt néptáncfesztivált épp Magyarlapádon szervezték meg kilenc évvel ezelőtt, és szombaton ide „tért haza” a rendezvény.

Magyarlapád a legautentikusabb helyszíne egy hasonló néptánctalálkozónak, hiszen településen mindmáig élő népzene- és néptánckultúra létezik, és ehhez gyönyörű népviselet társul, mert ezt sem hagyta kiveszni a hagyománytisztelő közösség.
Az ünnepség ökumenikus istentisztelettel kezdődött melynek a helyi református temploma adott otthont. Igét hirdetett Szász János nagyenyedi római katolikus, Borbándi András magyarlapádi református lelkipásztor és Szőcs Előd nagyenyedi unitárius lelkipásztor.

Az istentiszteletet követően a résztvevők átvonultak a cinterembe, ahol megkoszorúzták a kopjafát. Sipos Ferenc gondnok, az Ethnika Kulturális Alapítvány elnöke megköszönte, hogy a nemzetépítő néptáncfesztivál idén visszatérhetett otthonába, Magyarlapádra. Ezt követően zászlós felvonulásra került sor, majd az ünnepség a kultúrotthonban folytatódott.

Az eseményt megtisztelte jelenlétével Kőrösi Viktor Dávid Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának vezető konzulja, valamint Székely István, az RMDSZ társadalomszervezésért felelős ügyvezető alelnöke. Ladányi Árpád Csaba, a Fehér megyei RMDSZ elnöke valamint Lőrincz Helga, Nagyenyed alpolgármestere, beszédében kihangsúlyozta, hogy a szabadságért nem csak 1848-ban kellett megküzdeni, hanem ma is és a márciusi ifjak bátor kiállása követendő példa lehet mindenki számára.

Az idén rekordszámú néptáncos vett részt a fesztiválon, összesen tíz település: Bethlenszentmiklós, Csombord, Dicsőszentmárton, Felvinc, Magyarlapád, Magyarpéterfalva, Miriszló, Nagyenyed, Torockó és Torockószentgyörgy valamint Vajasd összesen tizenhét produkcióját csodálhatta meg a közönség.

Nőnapi mulatság Fehér megyében.

Nőnap alkalmából a megye négy településén ezt az alkalmat Pohly Boglárka Budapesti művésznővel ünnepeltünk, emelett több településen is megünnepelték a nőket.

Március 9-én Balázsfalván és Betlenszentmikloson  szerveztünk opera előadást, több száz ember arcára örömöt, mosolyt varázsolt, eszünkbe jutatta az örök szép magyar dalokat!

Március 10-én a vajasdi és magyarlapádi nőknek, lányoknak és asszonyoknak szerzett örömöt előadásával.

Fehér megyében idén is a nagyenyedi és a gyulafehérvári diákság körében zajlott a magyar kultúra napj

Fehér megyében idén is a nagyenyedi és a gyulafehérvári diákság körében zajlott a magyar kultúra napj a többéves hagyománynak megfelelően.

Az eseményre január 22-én, hétfőn este került sor. Az esemény szervezői a Bethlen Gábor Kollégium, a Dr. Brendus Gyula Egyesület és a Fehér megyei RMDSZ voltak. A megye két magyar nyelvű középiskolájának, azaz a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumnak és a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceumnak a diákjai saját műsorral léptek a nagyközönség elé.

A kollégium dísztermének zsúfolásig megtelt közönségét Lőrincz Helga, Nagyenyed alpolgármestere üdvözölte, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy miközben a hétköznapok narratíváját manapság főként a szegénység, a gazdasági lemaradás és hasonlók uralják, elfeledkezünk arról, milyen felbecsülhetetlenül gazdag a kultúránk. A jelenlevőket továbbá köszöntötték Szőcs Ildikó, a Bethlen-kollégium igazgatónője, Ladányi Árpád Csaba, a Fehér megyei RMDSZ elnöke és Farkas Ervin, a GMGK Római Katolikus Teológiai Líceum igazgatója.


Idén is kiosztásra került a Magyar Identitásőrzés és Hagyományápolás Nagymestere díj, amelyet ezúttal Vincze András alprefektusnak ítéltek oda, aki volt alpolgármesterként, illetve egyesületi elnökként maradandót alkotott Felvinc magyar kulturális életének felvirágoztatásán.

A kulturális műsor magvát a diákelőadások képezték. Felléptek a Bethlen Gábor Kollégium Fügevirág nevet viselő, Szilágyi Róbert tanár által vezetett néptánccsoportja, felkészítőik Tóth Bence és Tóth-Bóna Boglárka Petőfi-programos ösztöndíjasok, illetve az iskola Chorus Princeps vegyeskara, Szabó Zsombor tanár-karnagy vezetésével, zongorán kísért Mathias Edwin kollégiumi tanár. A gyulafehérvári alma matert a Schneider Arnold karnagy által vezényelt fiúkórus képviselte. Az ünnepség a Hímnusz eléneklésével zárult.   Az előadást követően a Bethlen Gábor Alapítvány az Apafi-teremben friss pánkóval és meleg borral várták a résztvevőket.  Táncházat is szerveztek a fiataloknak, amely kiváló lehetőséget nyújtott a két iskola diákjainak az ismerkedésre

 

A CSEREVÁR EGYESÜLET KÖZLEMÉNYE

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Magyar Kormány Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárságának illetve a Bethlen Gábor Alapnak, hogy a 2022-2023-as tanévben is hathatos támogatást nyújtott a délutáni oktatásban résztvevő diákjaink számára, az ingázás finanszírozása által. Köszönet érte!

A Cserevár Egyesület vezetősége