Sorozatos sikerek a torockószentgyörgyi Szilas focicsapatnál

A tavaly újjáalakult focicsapat működtetője, a Szilas Egyesület céljai közé tartozik minden olyan tevékenység, amely a torockószentgyörgyi magyar közösség megerősítését és hagyományainak ápolását segíti elő. Ezt különböző programok által valósítják meg: falunap megszervezésébe való bekapcsolódás, néptánccsoport működtetése, aktív nőszövetségi tevékenység, futbalcsapat működtetése. Az egyesület minden helyi kezdeményezést szívesen támogat és megvalósít, önállóan vagy partnerekkel, amely az itteni közösség összetartását, anyanyelvének és identitásának megőrzését segíti elő. Célja művelni az ifjakat, összetartásra buzdítani a közösség tagjait, kimozdítani az elszigeteltségükből, a magyar öntudat és anyanyelv ápolása, hagyományőrzés,  egészséges életmódra való nevelés, mindezeket változatos  programokkal, igyekeznek elérni.

Az egyesület életébe legújabban  hatalmas lendületet hozott a Szilas focicsapat megalakulása, amelynek megsegítése egyik legsürgetőbb prioritásuk, hiszen egy éven belül kialakult egy olyan csapatszellem, amely eddig ritkán  volt tapasztalható a közösségben. Ebben jelentős szerepet játszott az, hogy bekapcsolódtak a Fehér megyei RMDSZ által kezdeményezett teremfoci-bajnokságba, amely hatalmas motívációt adott nekik. A fiúk felvették a kapcsolatot a nagyenyedi, magyarlapádi, válaszúti, dézsi, bágyoni és kövendi csapatokkal, akikkel barátságos oda-vissza találkozókat beszéltek meg. Néhány csapat ellen sikerült is fényes győzelmet aratniuk, és a rangadók sora még nem zárult le.

A focinak köszönhetően, nagyon jól összekovácsolódott egy olyan fiatal társaság, akik nemsokára a felnőtt, felelősséget vállaló tagjait alkotják majd a helyi közösségnek. A barátságos meccseknek köszönhetően, alkalmuk adódik kapcsolatokat kialakítaniuk más magyar közösségekkel, akikkel a mérkőzések utáni közös vacsorákon megbeszélhetik gondjaikat, tapasztalatot cserélhetnek, ami életbevágóan fontos a szórványban élő torockószentgyörgyiek számára.

Támogatók: Bethlen Gábor Alap és Communitas Alapítvány