Lehel kürtje online íjászvetélkedő

Először szerveztek fiataloknak szóló íjászversenyt Fehér megyében

Az Aranyosszéki és Alsó-Fehér Vármegyei Huszár és Honfoglaló Hagyományőrző Egyesület a legtevékenyebb szervezetek közé tartozik, amelynek hatásköre és kapcsolatrendszere messze meghaladja a megye határait. Szűk két év alatt sikerült a hozzánk, magyarokhoz oly közelálló sportot, az íjászatot meghonosítani és széles körben népszerűsíteni, hiszen megalakulásuk óta húsznál több településen szerveztek bemutatókat és részt vettek a Kárpát-medence legnagyobb íjásztalálkozóin is

A hagyományos  íjászat nem csupán egy sportot, hanem egy olyan életformát és életszemléletet is jelent, amelyik kortól és nemtől függetlenül igen vonzó módon segít megismerni honfoglaló őseink történelmét, kultúráját, szokásait. Közösségépítő szerepe is vitathatatlan, ezért az egyesület tagjai fontosnak tartották a fiatal korosztály minél nagyobb létszámban történő bevonását a mozgalomba, így született meg a számukra szervezett verseny ötlete.

Sajnos, a járványügyi korlátozások miatt, nem lehetett élőben megszervezni a versenyt, ezért Lehel kürtje egy rendhagyó, online csatározásra hívta az érdeklődőket. A versenykiírásra november elején került sor az egyesület honlapján és Facebook oldalán, a szabályzat világos meghatározásával. A versenyzők otthon, bármely íjászpályán vagy a szervezők által kialakított íjászpályákon, az egyesület által kijelölt lőlapra, a megszabott távolságról, meghatározott számú veszőt kellett kilőjenek. Négy  településen(Gyulafehérváráron, Nagyenyeden, Marosújváron és Vajasdon) a szervezők ki is állították a céltáblákat és leszögezték, hogy az íjászpályákon egyidőben hatnál több személy nem tartózkodhat. Akik otthonról kapcsolódtak be, azok számára elérhetővé tettek egy letölthető google drive-ot, ahonnan kinyomtathatták a lőlapokat, ezekre kellett leadni a megszabott számú, a szervezők által meghatározott távolságról a lövéseket és ugyanonnan tölthették le az eredmény nyilvántartási lapokat. Nevezési díj nem volt, a versenyt a következő ifjúsági korcsoportoknak rendezték: gyermek (14 évig), ifi (15-17 évesek), fiatal felnőtt: (18-35 évesek), ugyanakkor benevezhettek az idősebb korosztályhoz tartozó íjászok is, azonban az általuk elért pontszámot nem listázták. Azoknak, akik a vetélkedőn részt szerettek volna venni, de nem rendelkeztek íjjal és vesszővel, a felsorolt településeken az egyesület kölcsönzött felszerelést a rendelkezésre álló készletből.

A lövéseket 2020. november 21-én és 22-én kellett elvégezni és az eredmény nyilvántartási lapokat lefényképezve vagy beszkennelve, legkésőbb november 23-ig voltak kötelesek a versenyzők az egyesület email címére elküldeni vagy az esemény Facebook oldalára feltölteni, fotókkal együtt. Az eredményhirdetésre 2020. november 24-én került sor a http://hagyomanyorzo.ro/ oldalon. A közel 40 résztvevő nagyon szép eredményeket ért el, a legsikeresebbeket oklevéllel tüntettek ki.

Ladányi Árpád Csaba, az egyesület alelnöke, lapunknak elmondta: “ Kezdetben nagyon sajnáltuk, hogy kénytelenek vagyunk online-ra átállni, azonban kiderült, hogy ez bizonyos előnyökkel is jár, például az Őrvidékről, a Délvidékről és Magyarországról is csatlakoztak a versenyhez. Ugyanakkor rájöttünk, mennyire nem függ ez a sport a gyakorlási tereptől, hiszen nem csak tágas kertes házakból, hanem tömbházlakásból és raktárhelyiségből készült fotókat is kaptunk. Sajnáljuk viszont, hogy kevésbé lehetett bevonni azokat, akik eddig nem vettek részt íjásztevékenységeken, őket effektív be kell hozni az íjászpályára, kezükbe adni az íjat, hogy megtapasztalhassák ezt a rendkívüli élményt.”

A rendezvényt, melyből az Aranyosszéki és Alsó-Fehér Vármegyei Huszár és Honfoglaló Hagyományőrző Egyesület hagyományt szeretne teremteni, a Communitas Alapítvány támogatta.

BASA EMESE