Egybefonódott Bethlen- és falunapok

„ A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma.”
(Széchenyi István)

A VII. Bethlen Napok a tudományok és a testi nevelés, valamint a hozzá kapcsolódó rendkívüli látvány jegyében zajlottak. Az utolsó napon a felenyedi református templom építésének 200. évfordulója, ennek hálaadó ünnepsége egybeesett a kollégiumi zárónapokkal, amelyet a gyülekezet és az iskola együtt tartott.
Esti tornavizsga és koncert
Több száz szülő és városi érdeklődő jelenlétében igazi tömeges szórakozásként zajlott május 28-án az esti tornavizsga. A véndiákok Kelemen Csaba vezetésével előzőleg már rendbe tették a tornakerti tribünt és környékét. A bemutatót, egyben a Bethlen Napokat ezúttal is Szőcs Ildikó igazgató nyitotta meg, aki örömmel állapította meg, hogy élet van a kollégiumban. Sütő András gondolatával élve: fügevirág ifjúság áll előttünk, hiszen a füge az a gyümölcs, amely soha nem hullatja el a virágát, hanem körülnövi azt gyümölcseivel. Részvevői voltak a nem mindennapi rendezvénynek Borbély Károly államtitkár, a kollégium véndiákja, Kató Levente egyházügyi tanácsos, Mihai Horaţiu Josan polgármester és Krecsák Albert alpolgármester, akik néhány szóban köszöntötték a is jelenlévőket.
Bevonultak a nagydiákok a kollégiumi zászlóval az élen. A régi hagyományú rendezvényt néhány éve megújították, és a késő esti programmal a speciális világítás fényében rendkívüli látványban részesítették a közönséget. Ez valósággal elbűvölte a mind lelkesebb nézőket, akik ezúttal is tornagyakorlatokat, ritmikus táncokat és akrobatikus mutatványokat láthattak. Egy ütemre mozgott az iskola szinte minden diákja. Röviddel este 10 óra előtt különös varázst kölcsönöztek a sötétben foszforeszkáló tornászok gyakorlatai, amelyet nagyszerű tűzijáték követett. A tornászok „BGK!” kiáltásaitól visszhangzott a Tornakert.
A koncertet a Tornacsarnokban tartották meg. Nem feledkezhetünk meg a különleges élmény megvalósítóiról, Ferencz Gábor és Kerekes Ferenc tornatanárról, valamint az óvónőkről és tanítónőkről, akik rengeteget dolgoztak a szép produkciók érdekében (Tomai Gyöngyi, Simon Edit, Joó Orbán Katalin, Mester Ágnes, Kis Amália tanítónők, Ferencz Erzsébet, Lukács Mária, Szakács Anna, Szakács Mária és Mátyus Réka óvónők.) Mindegyikük nagyszerű munkát végzett, emlékezetes estét varázsoltak minden iskolaszerető néző szívébe, akiket az összetartozás nemes érzései is áthatottak a kollégium tágas terein.
A tudomány napja
A kollégium ódon épületei is mintha ünnepi díszbe öltöztek volna. A nyitott épületbe érkező látogatók a frissen festett óriási kapukon keresztül léptek be. Ez a nap, május 29. mintha visszafogottabb, szelídebb lett volna. Ahogy a szépen megtisztított, évszázados tölgyfalépcsőkön felfelé haladtunk, azokra a hajdani tudós-professzorokra gondoltunk, akik koptatták ezeket a lépcsőket, és akik a nevelést, oktatást mindig szervesen össze tudták kapcsolni a tudománnyal. Ma méltó utódaik akadnak a diákok és a tanárok soraiban. Az igazgató az ünnep kora reggelén így határozta meg a soron következő feladatot: rácsodálkozni a tudomány és a kultúra képviselőire itt, ahol a természettudományokat először oktatták Erdélyben. Turzai Melán aligazgató bemutatta a hét diákcsapatot, és a továbbiakban is betöltötte a moderátor szerepét (Upson, Csipeszek, Csobogók, Sphinx, SzNKB, Csimaszok és Inzelesek). A versenyzők A Föld él, és lelke van verseny harmadik szakaszának keretében Alternatív energiaforrások témakörében vetélkedtek. A négytagú csapatok nem kevesebbre vállalkoztak, mint arra, hogy válaszoljanak a nem egyszerű, komoly tájékozottságot igénylő tesztkérdésekre, és bemutassák környezetvédelmi dolgozataikat (felkészítő tanárok a kollégiumból: dr. László Enikő, Gergely István, Dvorácsek Ágoston, Farkas Szabolcs, Vas István, László László, Szilágyi Róbert, Szőcs Ildikó). A diákok felkészülését a Sapientia Erdélyi Tudományegyetem tanárai (a zsűritagok: Szacsvai Kinga, Szígyártó Lidia, Poszet Szilárd, dr. Farkas György) és a Mol Románia, valamint a Communitas Alapítvány is támogatták, szakmailag és anyagilag, a zsűriben a Mol-t Felméri Erzsébet képviselte. A vetélkedővel párhuzamosan az iskolai könyvtárban és az úgynevezett fónika teremben szavalóversenyek zajlottak általános és középiskolásoknak. Sokan kiválóan szavalták a Kosztolányi és a szabadon választott verseket.

A felnőttek tudományos konferenciája is igen színvonalasnak bizonyult. Ezúttal Kónya Mária aligazgató töltötte be az irányító szerepet. Jarosievitz Erzsébet, a kollégium volt magyartanára, jelenleg budapesti lakos a nagyenyedi iskolai színjátszásról értekezett, ifj. Pásztori Kupán István teológiai tanár Misztótfalusi Kis Miklósról szólt, Farkas Szabolcs földrajztanár Gáspár Jánosról, a nagy pedagógusról, dr. Lőrincz Helga Bethlen Gáborról, mint első közgazdászról adott elő, Győrfi Dénes könyvtáros Sebestyén József írását olvasta fel, aki volt román katona és magyar hadifogoly is egyben, Dvorácsek Ágoston Benkő Józsefről tartott ismertetőt és a kettős évforduló kapcsán (350 éve halt meg, és 385 éve született) egy Apáczairól szóló előadás is elhangzott.
Délután Bűvészsarok címen Jarosievitz Zoltán, a kollégium volt fizikatanára érdekes, szórakoztató fizikai kísérleteket mutatott be. Később a díszteremben kiértékelést és ünnepi műsort tartottak. Bemutatkoztak az első díjasok. (A Mol csapatverseny győztese a Csipeszesek csapata lett. A szavalóversenyen Borbándi Zsuzsánna, Miklós Melinda és Vas Renáta bizonyult a legjobbnak). Az összegezőn jelen volt Kelemen Hunor művelődésügyi miniszter, aki kiemelte, hogy Bethlen Gábor fejedelem szelleme hagyományt, hűséget és felelősséget jelent.

Kőműves Kelemen balladája a felenyedi templomban

 

Hálaadó ünnepség és falunapok Felenyeden

A felenyedi református templom alapításának 200 éves évfordulója alkalmából egész héten program zajlott a ma Nagyenyedhez szervesen hozzátartozó helységben. A mintegy 365 tagot számláló református közösség lelkipásztorával, Lőrincz Konráddal az élen mindent megtett, hogy szép, emlékezetes ünnepük legyen. Május 25-én istentisztelettel és megnyitó ünnepséggel kezdődött a régi templom helyén, a református temetőben. A kezdetben katolikus, majd református templom mintegy 500 évig fogadta a gyülekezetet. Mára a 700 éves gyülekezet túlélte templomát, és 1810-ben úgy döntött, hogy új hajlékot épít a híveknek, hiszen a falu amúgy is lejjebb költözött a völgyben, a templomárok mentén. A régi templom fokozatosan összeomlott, de három követ a mai napig megőriztek, és beépítették abba az emlékműbe, amelyet jelként az évforduló tiszteletére emeltek. Türi Attila felenyedi építészmester lelkes és odaadó munkájának nagy érdeme volt abban, hogy az emlékfal idejében elkészült.

Május 27-én gyermeknap zajlott a felenyedi magyar óvodában, május 29-én, szombaton pedig falutalálkozót tartottak, amely a templomban áhítattal és gyülekezettörténeti vetítéssel kezdődött, majd bemutatták az évforduló tiszteletére Lőrincz Konrád és Krizbai Jenő történelem tanár által írt, ízléses és tartalmas emlékkönyvet. Jubileumi kiállítást is megnyitottak, majd 14 órától a magyar óvoda udvarán vidám együttlétben találkoztak a felenyediek és a vendégek, többek között a 27 tagú holland Aalsmeer és Rijssen holland testvér gyülekezet tagjai.
A vasárnapi hálaadó istentisztelet 11 órától kezdődött, a zsúfolásig megtelt templomban igét hirdetett Pap Géza erdélyi református püspök. Jelen volt és üdvözölte az ünneplőket a holland testvérgyülekezet teljes küldöttsége, akik kórusukkal is felléptek. Mihai Horatiu Josan enyedi polgármester és Krecsák Albert alpolgármester, valamit a felenyedi ortodox pap szintén üdvözölték az ünneplőket. Krizbai Jenő történelemtanár, az emlékkönyv társszerzője Felenyed és a kollégium történelmi kapcsolatairól tartott előadást. Szakács Tibor felenyedi lakos, kollégiumi diák jóvoltából bemutatásra került a felenyedi papírmalom története is, amelyet a kollégium működtetett, és 1819-ben Hegedűs Sámuel nagyenyedi professzor biztatására újjáépítettek. Szőcs Ildikó kollégiumi igazgató szerint a holland segítséggel felújított templomot élettel tölti meg a felenyedi gyülekezet. Ezen a záróünnepségen ért össze a kollégiumi Bethlen Napok és a felenyedi megemlékezés. Ünnepi előadással felléptek a kollégisták: Szilágyi Róbert tanár és Tomai Gyöngyi tanítónő irányításával a gitáregyüttes mutatkozott be vallásos jelegű muzsikájával, Lőrincz Ildikó vallástanárnő és Kelemen Ferenc zenetanár V. oszályos tanulói pedig a Kőműves Kelemenről szóló legendát elevenítették fel a szószék előtt. Közben levetítették ifj. Lőrincz Zoltán kisfilmjét is a templom történetéről. Lőrincz Konrád református lelkipásztor, a rendezvény mindenese megköszönte mindenkinek a segítséget, de leginkább az ansbergi holland testvérgyülekezetnek, akik adakozásukkal lehetővé tették a 200 éves templom felújítását.

A VII. Bethlen Napok sokoldalúságával, magyar közösségeket mozgósító erejével, minőségi műsoraival, a tudományok megbecsülésével, emelkedett ki és marad meg az emlékezetben.Szabadság,