Megjelent Magyar Zoltán Erdélyi magyar hiedelemmonda-katalógusa

A Kairosz Kiadó gondozásában látott napvilágot Magyar Zoltánnak, a budapesti székhelyű Néprajztudományi Intézet tudományos főmunkatársának közel kétezer oldal terjedelmű, négy kötetes műve Erdélyi magyar hiedelemmonda-katalógus címmel.

Az eddig nem kevesebb, mint 92 könyvet kiadott folklórkutató neve bizonyára nem ismeretlen az erdélyi olvasók számára, hiszen számos, az erdélyi folklórt megörökítő mese- és mondakötete jelent meg az utóbbi másfél évtizedben (például Népmondák a Kis-Küküllő mentén, 2005; Népmondák Erdély szívében, 2008; Hunyad megyei népmondák, 2009; Csinódi népköltészet, 2009; Erdővidéki népmondák, 2011; Mezőségi népmondák, 2012). Magyar Zoltán fáradhatatlan kutatóként és gyűjtőként bejárta Erdély és a Partium magyarlakta vidékeinek majd minden szegletét, és ama „utolsó órában” még olyan mennyiségű és minőségű népköltészeti hagyományanyagot sikerült feljegyeznie, amely csak Kriza János és gyűjtőkörének teljesítményével, vagy Kallós Zoltán munkásságával vethető össze, de párhuzamot vonhatunk Orbán Balázs kitartó honismereti gyűjtőútjaival is. A szerző többéves terepmunkájának tudományos hozadéka és végcélja az a küllemében is rendkívül szép és elegáns lexikonszerű négy kötet, amely remélhetőleg hamarosan a főbb romániai magyar könyvtárakba is eljut.

E könyvsorozat a maga nemében világszínvonalú tudományos mű, mindazonáltal rendkívül olvasmányos is, hiszen a lapjain ezerszámra sorakoznak típus- és motívumindex formájában az erdélyi magyar szájhagyományban élő vagy valaha létezett különleges történetek.

Az első kötetben a halál és a halottak témakörének mondái, a túlvilágjárásról szóló mondaszövegek, a különféle természetfeletti lények (kísértet, ördög, lidérc, betegségdémon, vadleány, óriás, tündér, szépasszony, bányaszellem).

A második kötetet teljes egészében a természetfeletti, mágikus erővel és képességgel bíró emberekről (boszorkány, táltos, garabonciás, néző, román pap stb.) szóló mondák rendszerezett tartalmi kivonatai töltik meg, míg a harmadik kötetet olyan egyéb folklórtémák, melyek szintén jellegzetes részei az erdélyi magyar folklórkincsnek (prikulics, mitikus állatok és növények, rontás és csinálmány, UFO, igézet). A kézikönyvsorozat utolsó kötetében a szerző a mondákban szereplő motívumokat mutatja be, valamint élvezetes, gördülékeny stílusú tanulmányban az általa bemutatott, megörökített hagyományokat tekinti át ismeretterjesztő jelleggel. E kötetet az erdélyi magyar hiedelemmondák eddigi legteljesebb bibliográfiája zárja.

Az Erdélyi magyar hiedelemmonda-katalógus sok tekintetben folytatása a szerző három évvel korábbi, tizenkét kötetes kézikönyvsorozatának, A magyar történeti mondák katalógusának, amelyben a magyar népi történelmi emlékezet világát foglalta össze enciklopédikus igénnyel. Erdélyi magyar népmondák, köztük nagy számban kincsmondák, számottevő részét képezték már annak a műnek is, a most megjelent kézikönyv azonban kizárólag az erdélyi kulturális örökséget mutatja be. Érdemes fellapozni, hiszen alig van olyan erdélyi magyarlakta község, amely ne szerepelne nevesítetten is a négy kötet valamelyikében.

Tudományos jellege ellenére is szórakoztató olvasmány, hon- és népismereti haszna pedig szinte felbecsülhetetlen. Az első kötet borítójának  hátoldalán levő ismertető kiválóan summázza a mű jelentőségét: „Az Erdélyi magyar hiedelemmonda-katalógus a nemzetközi folklorisztika

eddigi legnagyobb szabású olyan monográfiája, amely típus- és motívumindex

formájában, hatalmas adatbázis alapján mutatja be egy európai régió prózaepikai hagyományvilágának ezen szegmensét. A kézikönyv négy kötete a magyar népi kultúra archaikus rétegét képviselő Erdély sok tekintetben unikálisnak számító kulturális öröksége. Egyesíti magában sok-sok generáció teremtő képzeletvilágát, azt a hiedelemrendszert, amely narratív formába szerveződve számos esetben népköltészeti alkotássá lényegült. Olyan kézikönyv, amely átfogó igénnyel az európai kultúrkör egyik leggazdagabb és legváltozatosabb mondavilágába nyújt betekintést”.

(Magyar Zoltán: Erdélyi magyar hiedelemmonda-katalógus. Típus- és motívumindex I–IV. Budapest, Kairosz Kiadó, 2021. 1995 oldal: I. A természetfeletti világ. 629 oldal; II. Természetfeletti tudással és képességgel rendelkező emberek. 496 oldal; III. Egyéb mondák és bibliográfia. 394 oldal; IV. Index, konkordancia, tanulmányok. 476 oldal.)

Basa Emese

 

 

 

                                                                                           

Advent Nagyenyeden és környékén

Fehér megyében idén is ünnepi műsorokkal és széleskörű ajándékosztásokkal hangolódnak a karácsonyra. Több egyesület, az RMDSZ bekapcsolódásával, ezernél több személy számára készül meglepetésekkel. A kezdeményezésnek elsősorban a nagyenyedi délutáni oktatásban résztvevő gyerekek a főszereplői.

Az akciósorozat 2021. november 22-én startolt a nagyenyedi Dr. Szász Pál Magyar Közösségi Házban, ahol minden osztály, amelyik részt vesz a délutáni oktatásban, azon a héten karácsonyi díszeket és adventi koszorúkat készített, majd 26-án, pénteken tartották a záróünnepséget, ahol minden gyerek a szüleivel együtt közösen hangolódhatnak az ünnepre.

December 6–tól kezdődött az úgynevezett „cipősdoboz-akció”, amelynek megvalósításában szintén a gyerekek jártak élen, de bárki a városból besegíthetett adományozással vagy önkéntesként a csomagosztásban. A szervezők, az előző évek bevett gyakorlatához hasonlóan, közzétették az ajándékdobozok tartalmát, így mindenki azonos értékű csomagban részesülhetett. A Fehér Megyei Magyar Napok szervezőcsapata, önkéntesekkel kiegészülve, december 10-én és 11-én juttatta el az időseknek és a rászorulóknak az ajándékokat, adventi koszorúkat. Ez már a harmadik advent, amikor száznál több enyedi és a hozzátartozó falvakban lakó személy részesült meglepetésben.

Idén is megérkeztek a németországi Máltai Szeretetszolgálat adományai és ezekből a megye több, mint 1000 gyereke részesül. Fari Palkó Ilonától, a Fehér megyei Máltai Szeretetszolgálat vezetőjétől megtudtuk: húszévesnél régebbi kapcsolatról van szó, a járvány előtt a német partnerek mindig személyesen hozták el az ajándékokat, a gyerekek pedig műsorral kedveskedtek nekik illetve közös misén vettek részt, közösen gyújtották meg az első adventi gyertyát.Az adventi programokat Lőrincz Helga, Nagyenyed alpolgármestere koordinálta.

 Egy másik figyelemreméltó adventi eseményt a Fehér megyei RMDSZ Nőszervezete szervezte Torockószentgyörgyön, december 11-én, az unitárius kántori lakban. Fogarasi Antónia alelnöktől megtudtuk: A nevetés jótékony hatásai címmel egy ünnepre hangolódó lelki gyakorlatot valósítottak meg, Vitus-Bulbuk Emese kolozsvári pszichológus közreműködésével. A torockói és torockószentgyörgyi résztvevőknek mézespogácsa-szívecskékkel és egyéb helyi specialitásokkal kedveskedtek.

Végül, de nem utolsósorban, december 16-án, csütörtökön 17 órától, a Dr. Brendus Gyula Egyesület Titán koncertre hívta az érdeklődőket az enyerdi római-katolikus templomba.

Basa Emese

Támogatók: Bethlen Gábor Alap

Letölthető logók – bgazrt.hu

Communitas Alapítvány

 

V. MAROSLUDASI ÚSZÓTÁBOR KOCSÁRDI GYEREKEKNEK

Ötven székelykocsárdi és környékbeli gyerek számára vált élvezetessé 2021. október 25 és 29-e között a kényszervakáció, hiszen a Cserevár Egyesület idén is megszervezte a hagyományos úszótábort Marosludason. A programot a Bethlen Gábor Alap és a Communitas Alapítvány támogatta.

Az úszótábort hagyományosan a téli szünidőben szokták megtartani, azonban ez év elején erre nem volt lehetőség a járvány miatt. Most is kérdéses volt, hogyan valósítják meg a beütemezett  eseményt a váratlan szigorítások miatt, azonban – mivel a kocsárdi gyerekek „törzsvendégnek” számítanak – az uszoda üzemeltetői készséggel két órával hamarabb, már reggel nyolckor kinyitották számukra a medencét, a kísérő  pedagógusok és szülők illetve a három, egy ludasi és két kolozsvári szakavatott úszómester pedig hajlandó volt arra, hogy nem egyszerre, hanem két csoportra osztva foglalkozzanak a gyerekekkel.

A marosludasi úszótábornak, Fehér megye egyik legnagyobb, a magyar gyerekek számára rendezett sporteseményének a jelentősége annak  közösségépítő erejében rejlik. Ezt minden évben a marosludasi uszodában tartják, bérelt busszal, az egyesület kisbuszaival és magánszemélyek gépkocsijaival szállítják a gyerekeket, az utolsó napon pedig egy közös pizzázással zárják az eseményt. „Nem csak a kocsárdi gyerekek jönnek el, hanem a környékbeli, mélyszórványból származó diákjaink is. Az első években boldogan tapasztaltuk, hogy a délutáni oktatásba jelentkező ingázó diákok nagy része az úszótáborban ismerkedett össze igazán és határozta el jó szívvel, hogy a kocsárdi iskolába, magyar tagozatra iratkozik és ez mindennél fontosabb számunkra” – nyilatkozta Basa Anna-Mária, a Cserevár Egyesület elnöke. 

A gyerekek boldogan mesélték, milyen jól szórakoztak együtt, még a hároméves kezdőknek is sikerült megbarátkozniuk a vízzel. A valamivel nagyobbacskák már a második nap karúszó nélkül merészkedtek a medencébe és szinte kivétel nélkül részt vettek a rögtönzött versenyeken. A  tapasztaltabbak számára már a hát- és mellúszás, de még a négy tempóra való úszás sem jelentett túl nagy kihívást, többen közülük minden évben részt vettek a táborban.

Néhány oltásigazolvánnyal rendelkező szülő is besegített a kísérő pedagógusoknak, ami megkönnyítette dolguk, hiszen a felügyelett mellett a különböző falvakból származó gyerekek szállítását is meg kellett oldani. Székelykocsárdon azonban nem ez volt az első alkalom, amikor a pedagógusok és a Cserevár Egyesület tagjai feláldozták szabad idejüket a közösségépítésért.

Támogatók: BETHLEN GÁBOR ALAP

Letölthető logók – bgazrt.hu

Communitas Alapítvány

 

 

V. Fehér Megyei Magyar Napok

A Kőrösi Csoma Sándor szellemiségében megszervezett V. Fehér Megyei Magyar Napok programsorozatra 2020. szeptember 30-a és október 3-a között került sor. A kultúra, néphagyományok, sport és koncertek mellett a magyarpéterfalvi óvoda alapkőletételét és a vajasdi magyar ház avatóját is a programba iktatták, mintegy jelezve: egész Fehér megye ünnepéhez tartoznak ezek a fontos beruházások. A főszervező Dr. Brendus Gyula Egyesület és a Fehér megyei RMDSZ mellé további tíz partnerszervezet társult és öt főtámogató intézmény tette lehetővé a sokszínű rendezvény megvalósítását

Az ünnepség hivatalos megnyitójára csütörtök délután került sor. A megnyitón felszólalt Lőrincz Helga főszervező, Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke és miniszterelnök-helyettes, Novák Eduárd ifjúsági és sport miniszter, Ladányi Árpád, a Fehér megyei RMDSZ elnöke, Nicolae Albu prefektus, valamint Dumitru Fulea, a Fehér megyei tanács alelnöke és jelen volt  Bogya Anna államtitkár.

A megnyitó  utolsó mozzanataként Lőrincz Helga alpolgármester emlékplakettet nyújtott át Novák Eduárdnak, ezáltal is elismerve a kifejtett sportteljesítményét. A kitűntetett sportminiszter ugyanakkor díjat adott át Joó Sándonak, a Bethlen-kollégium végzős diákjának, Fehér megye jelenlegi legsikeresebb sportolójának, aki mindeddig, bármiféle szponzorizáció nélkül, 10 országos bajnoki címet, 4 európai és 4 világbajnoki aranyat nyert karatéban, egyéni és csoportos versenyeken, Nicu Crăciun enyedi edző vezetésével.

Az első program, amely Kőrösi Csoma Sándorra irányította a figyelmet, csütörtök délelőtt zajlott, a Bethlen Gábor Kollégium dísztermében, ahol a  diákok számára interaktív vetélkedőt szerveztek a nagy tibetológus életútjáról.

Délután könyvbemutatóval és lenyűgöző vetítettképes előadásokkal emlékeztek Kőrösi Csoma Sándorra. Szász János nagyenyedi római-katolikus plébános diákként meghallgathatta Jakabos Ödön élménybeszámolóját a Körösi nyomában megtett útjáról, ennek hatására kezdett el érdeklődni róla. Két évtizeddel ezelőtt lehetősége adódott Indiába utazni, ugyan nem gyalog, hanem repülővel, ahol sikerült felfedezni a Kőrösi emlékéhez kapcsolódó tárgyi emlékeket, például eredeti, kézzel írott dokumentumokat, Kalkuttában meglátogatni dolgozószobáját, dardzsilingi sírját. Mélyen meghatotta, milyen nagy tisztelet övezi ma is Ázsiában Kőrösi alakját, amelyet nem csak több szobor idéz, hanem neve hallatán nagyon készségesek az emberek, például egy lelkes múzeumi igazgatónő betekintést nyújtott kézirataiba, egy helyi iskola pedig felvállalta, hogy a látogatók által tett alapítványból rendben tartják Kőrösi síremlékét.

Az emlékképek felidézése után Pengő Zoltán újságíró tartott érdekfeszítő  vetített képes előadást arról a hat hónapig tartó, gyalog megtett 4000 kilométeres útjáról, amely nagy vonalakban Kőrösi útvonalát követte, gyakran a világ jelenlegi legveszélyesebb helyei felé sodorva őt.

A Kőrösi – versenyen kívül a diákság számára csütörtökön más alternatívák is kínálkoztak, az egyik a Pályaorientációs sátorban zajló előadás- és beszélgetéssorozat volt, négy programponttal.

Pénteken zajlott a volt BGK-s vállalkozók kerekasztal beszélgetése, amelyen a vállalkozás kihívásairól volt szó, valamint arról, hogy miként lehet megtalálni a szenvedélyt ahhoz, hogy egy vállalkozást vezessünk. A beszélgetést, akárcsak a szombat délelőtti Aki mer, az nyer Catalan társasjáték ötletgazdája és lebonyolítója a Két Fűzfa Egyesület elnöke, Bitay László kolozsvári közgazdász volt.

Pénteken a népviselet, népzene és a néphagyományok kerültek a figyelem középpontjába. A Bethlen Gábor Kollégium Apafi-termében Turzai Melán nyugalmazott magyartanár, aligazgató irányításával, egy lekerekített információcsomagot kaphattak az érdeklődők, amely népviselet- és könyvkiállítást valamint vetítettképes bemutatót foglalt magába.

Borbándi András magyarlapádi református lelkipásztor részletes bemutatót tartott a lapádi fafaragásról. A programpontot Szabó Mónika magyarlapádi, a kollégiumban tevékenykedő óvónő népviseletbemutatója és az általa beszervezett, pompás viseletben megjelenő ifjak látványa tetté színessé.

A népművészetre irányították a figyelmet a gyerekeknek szánt foglalkozások megtervezésekor is, pénteken és szombaton . Ötletesebbnél-ötletesebb kézműves alkotások születtek a nagyenyedi (Csíki Tímea, Kerekes Tünde, Mester Ágnes, Szakács Ildikó, Szakács Mária) és a torockószentgyörgyi (Szabó Emőke, Varga Melinda) pedagógusok irányításával. Székely Bányai Andrea óvónő és Szilágyi Székely Melinda tanítónő (Magyarlapád) népi gyermekjátékokat tanítottak, Szekeres Ildikó székelykocsárdi tanárnő  festőműhelyében pedig a népművészeti díszítőelemekkel ékesített tányérfestést gyakorolhatták a kíváncsiskodók.

A délután folyamán került sor az ilyenkor elmaradhatatlan néptáncbemutatóra, idén a Csombordi Pipacs Néptáncegyüttes kis és nagy csoportja, a Vajasdi Margaréta Néptáncegyüttes, a felvinci Létom Néptáncsoport, a magyarpéterfalvi Hanga Néptáncegyüttes kis és nagy csportja valamint a Magyarlapádi Hagyományőrző  Néptáncegyüttes mutatkoztak be.

A napi tematikához illeszkedve, a péntek esti koncertek is kizárólag népzenei produkciók voltak, hangsúlyos magyarlapádi jelleggel. Elsőként Kubinyi Júlia és Nyitrai Tamás léptek színpadra. A fellépéseket követő táncházban  magyarlapádi muzsikára lehetett ropni a táncot, a helyi Csegely Zenekart Nyitrai Tamás kísérte. Az est sztármeghívottja a Muzsikás együttes és Kacsó Hanga Borbála voltak.

Pénteken nagy érdeklődés övezte Böjte Csaba Füveskönyvét. Csaba atya gondolatainak lejegyzője Csender Levente, József Attila – díjas író volt.

A másik könyv, amellyel az enyediek megismerkedhettek, Hover Zsolt: Erdélyi szabadságharc című történelmi regénye volt, mely az 1848-49-es szabadságharc eseményeit dolgozza fel, az eredetiségre való törekvés minden attributúmával. A szerző elmondása szerint a regény lényege az, hogy a történelmi események, valamint a képzelet segítségével a fiatal generációval is megkedveltesse a regényt és ezzel együtt az olvasást is.

A szombati kettős könyvbemutatón olyan kiadványokról volt szó, amelyek egyaránt a vidékhez kötődnek. Bakó Botond Történetek az Őrhegy tövében a szerző már megjelentetett és helyenként újragondolt újságcikkeinek a gyűjteménye, amely figyelemreméltó adalékokat szolgáltathat a helytörténet számára. Gudor Kund Botond református esperes egy sok szempontból hiánypótló kötetet mutatott be, az Erdélyi Hegyalja útikalaúzát, amely komplex  tájékoztatást nyújt a térség történelméről, épített és természeti kincseiről, művelődéstörténeti kúriózumokkal kiegészítve. A könyv előszavait kollégiumi diákok olvasták fel.

A magyar napokon minden évben kellő hangsúlyt kap a képzőművészet, csütörtökön az  Ilyenek voltak az előző Magyar Napok címmel tárlatmegnyitót tartottak. Pénteken zajlott, ekkor került sor annak a kiállításnak a megnyitójára, amelyet a nagyenyedi interetnikus tábor gazdag anyagából válogattak ki.  Az eseményt megtisztelte jelenlétével Demeter András kulturális  államtitkár és Laczikó Enikő, az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának elnöke. A pozitív benyomásokra alapozva, Demeter András támogatásáról biztosította Lőrincz Helga alpolgármestert, akivel konkrét projektekben állapodtak meg. Laczikó Enikő államtitkár asszony elmondta, hogy már több éve kiválóan együttműködik az interetnikus tábor szervezőivel, az Inter-Art Alapítvánnyal és utalt arra a sok kiállításra, amelyet a nagyvilágban szerveztek.

Szombaton ünnepélyes keretek közt óvoda alapkőletételre került sor Magyarpéterfalván. Az ünnepi beszédek sorozatát Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára nyitotta meg, aki kiemelte, hogy a szórványmagyarságra külön érdemes odafigyelni. Megemlítette, hogy Erdélyben 33 milliárd forintból 103 új óvoda épül, valamint 376 óvodát újítanak fel. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Brendus Réka, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkár-helyettese és Kőrösi Viktor Dávid konzul.

A továbbiakban  Burus Siklódi Botond, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) elnökének beszéde következett. „Aki óvodát épít, az hisz a jövőben.” – mondta Burus, ezzel is jelezve azt a problémát, amely nem csupán Erdélyt, hanem az egész Kárpát-medencét érinti. Az ünnepségen felszólalt Benedek Zakariás parlamenti képviselő, Mureșan Livia, Balázsfalva alpolgármestere, Lőrincz Helga, Nagyenyed alpolgármestere, majd a magyarpéterfalvi kisdiákok műsorára került sor. Az ünnepség záró mozzanataként  időkapszulát hagytak hátra az utókor számára.

Magyarpéterfalva után Vajasdon került sor emlékezetes eseményre. A magyarpéterfalvi avatón jelenlevő delegáció és Oláh Sándor óvodafejlesztési programfelelős jelenlétében  felavatták a magyar házat, amely az óvodás és kisiskolás gyermekek délutáni oktatásának  valamint a legváltozatosabb közösségi rendezvényeknek is helyet adhat. A közel két éve elkezdett projektet a Bethlen Gábor Alap és a Communitas Alapítvány is támogatta. Az esemény az óvodás és a kisiskolás gyerekek műsorával valamint a Vajasdi Margaréta Néptáncegyüttes fellépésével ért véget.

A szervezők minden évben gondosan ügyelnek arra, hogy a program minden korosztályhoz szóljon és a legkülönfélébb igényeket kielégítsen, idén sem volt ez másként.

Az idei rendezvény egyik legcsábítóbb programpontja a marosvásárhelyi Spektrum társulat fellépése volt, amelynek azért is örült a közönség, mert első ízben szerveztek színi előadást a fesztivál történetében.  A Spectrum Színház P. Kincses Emese regényét, A függönyt mutatta be, amelyet maga a rendező, Kincses Elemér dolgozott színpadra.

Mivel pénteken az Idősek világnapját ünnepelték, a szervezők, többek között,  Operettissimo- előadással és egy vacsorajeggyel kedveskedtek nekik, amellyel a gasztróudvaron nyárson készült ökörsültet lehetett megkóstolni. A Fehér Megyei Magyar Napok történetében először szerveztek szimfonikus koncertet: a gyulafehérvári Augustin Bena Kulturális Központ kamarazenekara minden elvárást felülmúló koncertet adott a nagyenyedi Árpád-házi szent Erzsébet plébániatemplomban.

A fesztiválon minden nap kiváló koncertek zajlottak, melyek sorát a Gladius nyitotta, közismert és saját szerzeményekkel. Nagy közönségsikert aratott a magyarlapádi és nagyenyedi tagok alkotta HóHányók zenekar is, a magyar napok hímnuszának  megalkotója, amelyik most először csendült fel élőben. A fülbemászó dal előadását a kollégium diákjainak flash-mobja egészítette ki, akik a rendezvény logóját alakították ki a színpadon. A fesztivál történetében  először volt jelen lemezlovas, mégpedig nem is akármilyen, hanem az Untoldon is szereplő DJ Dark & Mentol, aki igazi party hangulatot teremtett. Szombat este két kiváló koncertre, az enyedi Smici Rock Band és az idei sztármeghívott Magna Cum Laude fergeteges produkcióira került sor.

A legkisebbeket a Vitéz László és az elátkozott malom című bábelőadás és a Máltai Szeretetszolgálat játszóbusza csalogatta a fesztivál helyszínére.

A gyermekek számára továbbá focibajnokságot és kerékpárversenyt, a véndiákoknak kosárlabda vetélkedőt szerveztek a kollégiumban. Érdekesnek bizonyult a nagyenyedi Dojokan Karate klub tagjainak karate bemutatója is, amelyen több különböző korosztály képviselte magát, 7 évestől egészen 18-21 évesekig. Az íjászat iránt érdeklődők két nap is hódolhattak szenvedélyüknek, csütörtökön a Bethlen- kollégium udvarán illetve vasárnap a tompaházi tónál, az Aranyosszéki és Alsó – Fehér Vármegyei Huszár és Honfoglaló Hagyományőrző Egyesület közreműködésének köszönhetően.

 Az ínyencek a Dr. Szász Pál Magyar Közösségi Ház udvarán a gulyásfőző versenyen próbálhatták ki rátermettségüket , és mint utólag kiderült, a székelykocsárdi csapat bizonyult a legjobbnak. Vasárnap újabb gasztróesemény  teremtett alkalmat a közösségi együttlétre: a festői tompaházi tónál horgász- és halászléfőző versenyt szerveztek, Bolgár Géza tulajdonos közreműködésével. A kilenc csapat közül a vajasdiak bizonyultak a legjobb szakácsoknak.  

A magyar napok hivatalos díjátadójára szombat délután került sor, ahol az összes versenykategória győzteseit a színpadra szólítottak és értékes jutalomban részesítettek.

Basa Emese, Nagy Egon

Támogatók: 

Bethlen Gábor Alap

Letölthető logók – bgazrt.hu

Communitas Alapítvány