Csoóri Sándor Alap támogatásai: oxigén a néphagyományok ápolóinak

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2017-ben indította útjára sikeres programját a Csoóri Sándor Alapból a népi kultúra közösségteremtő műfajainak támogatására.  A pályázat célja az anyaországi  magyar és nemzetiségi, valamint a határon túli magyar néptánc-, népzenei együttesek és népdalkörök, tárgyalkotó népművészeti alkotóközösségek tudásátadásának elősegítése, szakmai munkájának fejlesztése, valamint a közösségek megerősítése. A programban idén kizárólag olyan csoportok vehetnek részt, amelyek két éve folyamatosan és rendszeresen működnek, és jogi személyiségi háttérrel rendelkeznek. A támogatásra szánt keretösszeget 2,6 milliárd forintban állapították meg.

Erdélyi szervezetek is szép számban részesültek a támogatásban. Fehér megyében hét egyesület került fel a listára: a Bethlen Gábor Alapítvány (Nagyenyed), a Csombordi Pipacs Néptánccsoport, az Ethnika Kulturális Alapítvány illetve az általa működtetett Magyarlapádi Hagyományőrző Néptáncegyüttes, a Felvinc Létom Egyesület, a Magyarpéterfalvi Hanga Hagyományőrző Néptánc Egyesület, a Miriszló Gyöngye Néptánccsoport és a székelykocsárdi Zúgó Néptánccsoport. Ezek azok a szervezetek, amelyet az előző években is részesültek a programban, a támogatást pedig általában népviseletek és kiegészítőik beszerzésére, kiszállások költségeinek fedezésére, a néptáncoktatók bérének kifizetésére, kisértékű hangtechnikai eszközök megvásárlására használták fel. A sorozatos  támogatásoknak köszönhetően, néhány 2019-ben nyertes szervezet, például a torockószentgyörgyi Szilas Egyesület, idén már nem is pályázott, hiszen már beszerezte a szükséges viseletkészletet, és természetesen olyanok is akadtak, akik a járványhelyzet miatt nem vállalták a program megvalósítását. Általában a néptánccsoportok vezetői leleményesen megtalálták a módját annak, hogyan alkalmazkodjanak az új kihívásokhoz és tovább folytassák az elkezdett munkát annak érdekében, hogy ne bomoljanak fel a tánccsoportok és a már megtanult táncokat ne felejtsék el a tagok.

A program keretében figyelemre méltó kezdeményezés  valósul meg Magyarlapádon, ahol az Ethnika Kulturális Alapítvány a 2019-es támogatásokból a néptánc- és hangszeroktatás mellett színpaddal ellátott csűrt és sütőkemencét épít, az idei nyertes pályázatának újdonsága pedig a fafaragó- és bútorfestő tanfolyam beindítása.

Hagyományőrző néptánccsoportról lévén szó, a magyarlapádiak saját táncainkat mívelik elsősorban és több órás műsorszámot tudnak összeállítani a négy generációt képviselő táncosokkal. Ugyanakkor összegyűjtötték és megtanulták a környék táncait is (Magyarbece, Lőrincréve, Marosgombás, Nagymedvés, Magyarszentbenedek, Sülye, Nagymedvés, Búzásbocsárd, Magyarpéterfalva, Bethlenszentmiklós).  „Célunk, hogy továbbadjuk egyedülálló népi örökségünk, ezért hetente népzene- és néptáncoktatást szervezünk, eleget teszünk minden felkérésnek, legyen az egy kis szórványtelepülés falunapja vagy a legrangosabb erdélyi esemény. Különféle oktatóprogramokat, szakmai tanácsokat nyújtunk a megye másik kisebb néptánccsoportjainak” – hangsúlyozta Sipos Ferenc, az alapítvány elnöke. Minden gyereket és ifjút a faluból szeretnének megtanítani a saját táncainkra, mint ahogyan régen is mindenki tudta “járni a lapádit”. Továbbá szorgalmazzák azt, hogy a megye néptánccsoportjai is először ismerkedjenek meg a lapádi tánccal, hiszen ez a környék legreprezentatívabb tánca, s majd csak ezt követően sajátítsák el más tájegységek táncait. Az utánpótlás kinevelésével párhuzamosan szorgalmasan népszerűsítik hagyatékuk a környéken, Erdélyben és a határon túl is.

Mindamellett, hogy Magyarlapád elsősorban népzenéjéről és népi táncairól híres, más figyelemreméltó népművészeti örökséggel is rendelkezik, az alapítvány pedig ezeket is igyekszik felpártolni, népszerűsíteni.  Az új csűr felállításával  lehetőség adódik a népművészeti foglalkozások kibővítésére, hiszen itt ki lehet alakítani olyan kistereket, ahol különféle népi mesterségbemutatókat, például fafaragást, kovácsolást, szalmafonást, nemezelést lehet gyakorolni. Elsőként a fafaragás hagyományát szeretnék megismertetni és átadni, mert ez önálló megélhetési forrást is biztosíthat azoknak, akik ebből szeretnének megélni. Ezzel párhuzamosan a népi bútorfestést is meg akarják  ismertetni a helyiekkel, sajnos ez a mesterség már kihalt, de feltérképezték a régi mintákat és el is kezdték megtanítani ezeket. Tervük, hogy Kós Károly leírásaira alapozva, újra felfedeztessék a közösségben az eredeti magyarlapádi mintákat, hiszen ezek amellett, hogy gyönyörűek és értékesek, azok számára, akik ezzel foglalkoznának, akár jövedelem-kiegészítést vagy teljes megélhetést is biztosíthatnának. Így az Ethnika Kulturális Alapítvány nem csupán a hagyományápolásban vállalhatna fontos szerepet, hanem a szülőföldön való megmaradást is elősegíthetné.

BASA EMESE

Főtámogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Csoóri Sándor Alap

 

 

Hangulatos közösségi hétvégék Felvincen

Aranyosszék egykori központja, a Fehér megyében található Felvinc, többek között, színvonalas magyar kulturális életéről és közösségi eseményeiről volt mindig híres a környéken, például a környéken elsők között hoztak létre népes olvasóegyletet, színjátszóköröket, dalárdát.

Az egykori, 1901-ig városi ranggal bíró település lakói napjainkban is igyekeznek megtartani a kulturális élet minőségét: színvonalas falunapokat szerveznek, újabban évente megemlékeznek világháborús áldozataikról, különféle hitéleti tevékenységeket valósítanak meg, a fiatal korosztály néptánccsoportot működtet és a sportélet (elsősorban a foci) is népes rajongótáborral bír. Mindezek a kezdeményezések kiváló alkalmat biztosítanak arra, hogy a falubeliek, sőt a Vincről elszármazottak is találkozhassanak, megtapasztalhassák az együttlét örömét, erősítsék az összetartozást.

Legutóbb, 2020. november 7-8. között, Vincze András, a Felvinc Létom Egyesület elnöke próbált egy jó hangulatú, tartalmas hétvégét szervezni a felvincieknek, természetesen ügyelve az egészségügyi előírásokra. Szombaton a református gyülekezeti ház udvarán hagyományos disznóvágásra került sor, amely –tegyük hozzá- egyre népszerűbb program a környéken, például Magyarlapádon és Fugadon, illetve Vajasdon is évente szerveznek hasonló falusi disznótorokat, Felvincen az idei az első ilyen jellegű rendezvény. A reggeli az elmaradhatatlan pálinkával való áldomásozással járt együtt, és azonnal olyan remek hangulat kerekedett, ami a disznótoros ebédig, sőt még azontúl is kitartott. A résztvevők, mintegy száz fő, talán a szokásosnál is jobban örvendtek az eseménynek, mindenkinek már nagyon hiányzott a közösségi élet, a sok szép rendezvény, amely minden évben összehozta a falu apraját-nagyját és amelyek az idén elmaradtak a járvány miatt. A főszervező, Vincze András szerint az esemény olyan sikeres volt, hogy már most megbeszélték a jövő évi disznótor részleteit…

Következő nap egy merőben más jellegű eseményre, a Communitas Alapítvány által támogatott online rajz- és fotópályázat nyilvános kiértékelésére került sor, amelyet Felvinc ősszel címen hirdetett meg az egyesület még a lombhullatás kezdetén. Szintén vasárnap, az ünnepi istentisztelet keretében, köszöntötték az idei ezüst- és aranylakodalmas párokat. Említett alapítványnak köszönhetően, a jövő hétvége is mozgalmasnak ígérkezik: a Felvinc Létom Egyesület november 14-ére, szombatra szabadtéri asztalitenisz- és sakkbajnokságot hirdetett, ifjú és felnőtt kategóriában egyaránt, így remélhetőleg, újra sikerül összehozni a társas életre vágyakozó, sportkedvelő felvincieket.

Basa Emese 

Támogató: Communitas Alapítvány

Communitas Alapítvány logó

Sorozatos sikerek a torockószentgyörgyi Szilas focicsapatnál

A tavaly újjáalakult focicsapat működtetője, a Szilas Egyesület céljai közé tartozik minden olyan tevékenység, amely a torockószentgyörgyi magyar közösség megerősítését és hagyományainak ápolását segíti elő. Ezt különböző programok által valósítják meg: falunap megszervezésébe való bekapcsolódás, néptánccsoport működtetése, aktív nőszövetségi tevékenység, futbalcsapat működtetése. Az egyesület minden helyi kezdeményezést szívesen támogat és megvalósít, önállóan vagy partnerekkel, amely az itteni közösség összetartását, anyanyelvének és identitásának megőrzését segíti elő. Célja művelni az ifjakat, összetartásra buzdítani a közösség tagjait, kimozdítani az elszigeteltségükből, a magyar öntudat és anyanyelv ápolása, hagyományőrzés,  egészséges életmódra való nevelés, mindezeket változatos  programokkal, igyekeznek elérni.

Az egyesület életébe legújabban  hatalmas lendületet hozott a Szilas focicsapat megalakulása, amelynek megsegítése egyik legsürgetőbb prioritásuk, hiszen egy éven belül kialakult egy olyan csapatszellem, amely eddig ritkán  volt tapasztalható a közösségben. Ebben jelentős szerepet játszott az, hogy bekapcsolódtak a Fehér megyei RMDSZ által kezdeményezett teremfoci-bajnokságba, amely hatalmas motívációt adott nekik. A fiúk felvették a kapcsolatot a nagyenyedi, magyarlapádi, válaszúti, dézsi, bágyoni és kövendi csapatokkal, akikkel barátságos oda-vissza találkozókat beszéltek meg. Néhány csapat ellen sikerült is fényes győzelmet aratniuk, és a rangadók sora még nem zárult le.

A focinak köszönhetően, nagyon jól összekovácsolódott egy olyan fiatal társaság, akik nemsokára a felnőtt, felelősséget vállaló tagjait alkotják majd a helyi közösségnek. A barátságos meccseknek köszönhetően, alkalmuk adódik kapcsolatokat kialakítaniuk más magyar közösségekkel, akikkel a mérkőzések utáni közös vacsorákon megbeszélhetik gondjaikat, tapasztalatot cserélhetnek, ami életbevágóan fontos a szórványban élő torockószentgyörgyiek számára.

Támogatók: Bethlen Gábor Alap és Communitas Alapítvány

 

 

GYÖNGYSZEMNYI MAGYAR NAP MIRISZLÓN

Nyolcadik alkalommal rendezték meg 2020. augusztus 16-án a Miriszlói Magyar Kulturális Napot. Fehér megye egyik legnagyobb és legrangosabb magyar rendezvénye ezúttal, a járványhelyzet miatt, apróra zsugorodott, a jó hangulat viszont maradéktalanul felidézte az elmúlt évek fesztiváljainak örömét.

Idén, sajnos, nem népesültek be Miriszló utcái a pompás viseletbe öltözött néptánccsoportokkal és a szendergő falucska csendjét sem verte fel a muzsikaszó. Az élet nem állt le teljesen azonban, a falunapot egy magánterületen szervezték meg, ide gyűlt össze a  Miriszló Gyöngye Néptánccsoport kezdő és haladó tagozata, hogy egy jót bulizzon és számbavegye az elmúlt esztendő történéseit, emlékeit, megvalósításait, természetesen betartva az előírásokat.  Egyúttal megünnepelték a néptánccsoport nyolcadik születésnapját is, amelyre egy májusi előadás keretében került volna sor, a járvány miatt azonban az is elmaradt. A rendezvényen jelen volt a Szarkaláb Néptáncegyüttes két tagja, Pillich Balázs és Varga Orsolya, akik már hét éve oktatják a néptáncot Miriszlón, a talpalávalót pedig a dézsi Rezeda Zenekar húzta. A helyi tánccsoport pedig komoly hozzáállást tanúsított, még akkor is, ha ezúttal nem félezres nézőközönség előtt léptek fel: tiszta szívből énekeltek és táncoltak, minden táncrendhez az illető tájegység viseletét öltötték magukra. Az utánpótlás-csoport népi gyermekjátékokat adott elő, a nagyok pedig felcsíki és mezőségi táncrendekkel kápráztatták el a jelenlevőket. Az esemény késő éjszakába nyúló beszélgetéssel, nótázgatással, zenei aláfestéses szeretetvendégséggel ért véget.

Szabó Csilla Erzsébet, a Miriszló Gyöngye Egyesület és tánccsoport vezetője jól tudja: a népzene és a néptánc az, ami a legjobban összefogja a fiatalokat a községben, ezért szívós kitartással küzd minden évben, hogy magyar napokat, különféle hagyományőrző tevékenységeket szervezzen és generációról-generációra bevonja a legkisebbeket is a néptáncoktatásba. „Célunk a hagyományápolás és a közösségépítés, amit az idén különleges körülmények között kellett megvalósítanunk, de amikor a sok vidám arcot látom, úgy érzem, sikerült”- mondta. Egy olyan kis szórványtelepülésen pedig, mint amilyen Miriszló, keményen kell megdolgozni azért, hogy bármi is működhessen, a mentalitástól elkezdve a valós értékek tudatosításáig vagy az anyagi források megszerzéséig. Minden program szinte kizárólag pályázati pénzekből valósul meg, idén például a magyar napot a Communitas Alapítvány, a néptáncoktatást a Bethlen Gábor Alap illetve a Csoóri Sándor Alap támogatta.

Basa Emese

TÁMOGATÓK:

A Miriszlói Magyar Kulturális Nap támogatója a COMMUNITAS ALAPÍTVÁNY

A néptáncoktatás támogatója a Miriszló Gyöngye Néptánccsoport számára: a BETHLEN GÁBOR ALAP és a CSOÓRI SÁNDOR ALAP

Letölthető logók – bgazrt.hu