Új óvodát adtak át Felenyeden

Új óvodát adtak át Felenyeden

Felújított és kibővített épület várja a felenyedi gyerekeket óvodába, hogy magyar nyelven tanulhassanak, játszhassanak. Az intézményért vasárnap, október 28-án adtak hálát a helyi református templomban tartott istentiszteleten, majd a látogatók előtt is megnyitották az épületet, saját kisfilmmel és a Ravasz László püspök életét bemutató kiállítással várva az érdeklődőket.

Létszámbeli gyarapodást várnak a felenyediek, miután az egykori kántori lakást, majd iskolaként és óvodaként is működő leromlott épületet teljesen felújították, és új szárnnyal bővítették, korszerű körülményeket biztosítva a magyar óvoda működésére. Jelenleg, a megfelelő körülmények hiányában, a felenyedi szülők többsége Nagyenyedre adja iskolába, óvodába gyerekeit, a rendbe tett épület, a korszerű környezet azonban változtathat ezen. A helyi egyházközség azt is vállalja, hogy délutánonként a vegyes házasságokból vagy román szülőktől származó iskolásokat magyarul tanítsa. Sokan csodaként említették, hogy a munkálatokat a nyár elejétől, mindössze néhány hónap alatt sikerült befejezni a magyar kormány jelentős anyagi támogatásával, a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében.

A hálaadó istentiszteleten Kató Béla püspök hirdette az igét a Józs 24,14–15 alapján. A püspök szerint egy új óvoda, a gyermekek látványa mindig reménységet ad a közösségnek, az átadási ünnepség pedig alkalmat ad arra, hogy odafigyeljünk a hétköznapokban elvesző, elvegyülő jelentős kérdésekre. „Az, hogy Józsué ki tud állni családjával Isten mellett, számunkra is fontos üzenet a család évében” – hangsúlyozta a püspök, majd rámutatott: Józsué egyértelművé teszi hitét, fel meri vállalni álláspontját egy olyan helyzetben, amikor a nép, a korszellem ellene van. Így kell a mi közösségeinknek is bizonyságot tenni hűségükről, hiszen Isten azt szeretné, hogy családjaink példamutatóan tudjanak élni. Józsué bizonyságtételének válasza is lett: a nép megváltozott, követte a prófétát. „A hitben erős családoknak, közösségeknek még a világ összevisszaságában is van megtartó erejük. Ha családunkban tovább tudjuk adni a hitet és szolgálatot, van jövő” – szögezte le az igehirdetés során Kató Béla.

Az istentiszteletet követően Lőrincz Konrád felenyedi lelkipásztor köszöntötte az egybegyűlteket, majd Gudor Kund Botond, a Nagyenyedi Református Egyházmegye esperese szólt az ünneplőkhöz a sareptai özvegy története alapján. Az esperes szerint közösségeinkben is, akárcsak a történetben szereplő özvegyasszony házában, szükségállapot van. Azonban a mi felelősségünk kevesünket a fazékba és korsóba helyezni, amely majd Isten segítségével és hozzájárulásával színültig telik.

Az új óvoda megnyitása előtt Grezsa István, a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programért felelős miniszteri biztos köszöntőbeszédében elmondta: a program keretében már több mint száz intézményt adtak át, a felenyedi óvodának azonban rendkívüli jelentősége van, hiszen a tőszomszédságában levő Nagyenyeddel együtt a Fehér megyei szórvány központja. „A szórvány mintát és példát ad a tömbmagyarságnak kiállásból, megmaradásból, hitünk megtartásából” – hangsúlyozta a miniszteri biztos. Az ünnepségen részt vett Nagyenyed polgármestere, Oana Badea is, aki elmondta, pedagógusként különösen értékeli a felenyedi kezdeményezést, hiszen „amilyen ma az iskola, olyan holnap az ország, a gyerekekre, oktatásra fordított energia pedig a legbiztosabb befektetés.” Lőrincz Helga nagyenyedi alpolgármester, aki aktívan hozzájárult az óvodaépítéshez, köszöntőjében rámutatott: a támogatások ellenére az intézmény rendbetétele nem jöhetett volna létre a Felenyeden élő maroknyi magyar ember lelkesedése és hozzáállása nélkül. A leányfalui testvérgyülekezetet Szlávik Róbert gondnok képviselte. Elmondta, a felenyediek több éves harca nem volt hiábavaló, hiszen csodát élhetnek át az elkészült óvoda átadásakor, az ünneplésben, építkezésben azonban továbbra is a gyerekeknek kell a figyelem középpontjában maradniuk.

Az ünnepségen az óvodás és vallásórás gyerekek műsorát hallgathatták meg az egybegyűltek, majd Tegzes Orsolya, Ravasz László dédunokája nyitotta meg az óvoda nagytermében a püspök tartalmas életét és munkásságát bemutató kiállítást.

Berekméri Gabriella, www.református.ro