Meghívó emlékmű avatásra Felvincre

A felvinci magyar közösség és a

Tordai Honvéd Hagyományőrző Bizottság

meghívja Önt 2018. szeptember 9-én

a 2. világháborúban Felvinc területén

hősi halált halt honvédek tiszteletére

szervezett megemlékezésre és

emlékmű avatására.

A háború démona 20 felvincit tépett ki a szerettei közül, könnyeket és szenvedést hagyva hátra. Válogatás nélkül szedte zsákmányát, vallásra, nemre, korra és nemzetiségre való tekintet nélkül:

 • 5-en honvédként a harcmezőn,
 • 1 hadifogságban,
 • 3-an a román hadseregbe besorolva,
 • 5-en munkatáborba elhurcolva,
 • 6-an a felvinci harcok áldozataiként.

Ez a szám azonban nem tartalmazza azokat, akik:

 • a szovjet katonák erőszakoskodásai miatt később öngyilkosságba menekültek,
 • a román hadseregbe való besorozást elkerülendő öncsonkítást követtek el és belehaltak a sebfertőzésbe,
 • a munkatáborok és hadifogság poklából történő hazatérésük után röviddel elhunytak,
 • a falu területére esett és fel nem robbant lövedékek későbbi pusztításait,
 • a testi és lelki sérüléseiket életük végéig hordozókat. 

              Az ünnepi megemlékezés programja

 • A katolikus és a református istentiszteletek után kivonulunk a temetőbe, ahol 12.15-kor kezdődik a megemlékezés.
 • Himnusz
 • Riadó — kürtszó
 • A történelmi egyházak lelkészeinek imája, áldása
 • A hősi halált halt honvédek méltatása a Honvédelmi Minisztérium katonai attaséjának részéről
 • Kékkői Károly beszámolója a THHB megalakulásáról és működéséről
 • Vincze András tájékoztatója a műemlék állításának körülményeiről
 • A Kolozsvári Magyar Főkonzulátus képviselőjének ünnepi beszéde
 • Takács Margit néni 17 évesen átélt emlékei a 74 évvel ezelőtt Felvincen átviharzó háborúról
 • Dari Sándor Felvincen elesett honvéd lányának levele
 • A felvinci harcok szerepe az erdélyi hadszíntér hadi eseményeiben: Benkő József történész előadása
 • A marosújvári református kórus ünnepi műsora. Karnagy: Fórika Éva
 • A Marosvásárhelyi Magyar Királyi 23. Honvéd Határvadász-zászlóalj Hagyományőrző csoportjának katonai tisztelgése
 • Takarodó — kürtszó
 • Az emlékmű leleplezése és koszorúzása 

   További tájékoztatással szolgálnak:

  Vincze András, tel. 0769-094854

  Lazsádi László, tel. 0749-071492.