Marosújvári Ref. Egyházközség

Marosújvár (Ocna de Mureş) a  Maros bal partján fekszik, a  Nagyenyed-Torda közötti nemzetközi útról Felvincnél jobbra letérve érhető el. A mai kisváros a római kori sótelep körül épült. A református egyházat említő, 1811-es anyakönyvi bejegyzés szerint, a település Miklóslaka
leányegyháza volt.   1813-ban épült a falu első temploma, „a tulajdon maga költségeivel és más sok kegyes keresztyének alamizsnájából.” Az egyházközség az 1850-es években anyaegyházzá vált, papi lakot építettek, felekezeti iskolát indítottak.  1878-ban a sótelep felett lévő területen új templomot épített a lélekszámban és anyagiakban gyarapodó gyülekezet. Az épület rövid idő alatt annyira tönkrement, hogy használata veszélyessé vált. Ezért templomépítésre adományokat gyűjtöttek. 1902-ben készült el a város főterén az új templom, amelynek tervezését, kivitelezését a Magyar Állami Kincstár anyagi támogatást is nyújtó bányamérnökei végezték. Szabó Albert, vízaknai bányanagy terveit Domokos József, a bánya főmérnöke alkalmazta a helyi körülményekhez. Jancsó Lajos, akkori lelkész így írt az eseményről: „Az 1902-ik évben felépítettük Isten szent templomát. Már nem a sótelepen áll a csinos és igazi protestáns szellemnek megfelelő terv alapján felépített templom, hanem Marosújvár főterén… Rokonszenves, megnyerő külsejével áhítatra készteti az előtte és mellette elmenőket.”
1902. május 11-én tartották az első istentiszteletet a templomban. Ekkor 64 ifjú konfirmált, és 100 tagú vegyeskar lépett fel ünnepi műsorral. 1902. június 29-én Ft. dr. Bartok György  püspök úr hirdetette az igét a  felszentelésen. 1923-ban két harangot vásárolt az egyházközség.  1927-ben vásárolt az egyházközség új iskolaépületet. Ezt az 1947-es államosítás után csak 2007-ben kapta vissza. 1931-ben a felsőmarosújvári hívek karzatot építettek a templomba.  Az 1890-ben vásárolt, ma is müködő orgonát is erre a karzatra helyezték. A templom általános javítását 1968-ban végezte a gyülekezet. 1991-1992-ben, Isten segítségével, a gyülekezet áldozatosságából és kegyes adományozók hozzájárulásával, az épület újabb – az eredeti formákat megőrző  –, teljes felújítása  történt .  A 2010. december 22-i marosújvári bányaomlás eddig a templomot – Istennek hála – nem érintette, komolyabb rongálódás a templomon és az egyházközség épületein még nem észlelhető.  Az apadó és elöregedő gyülekezet lélekszáma 2011. január 1-jén 646 fő. Lelkipásztorai: Baczoni József (1811-1815; 1824-1853), Benke Dániel (1815-1823), Sebestyén Áron (1855-1871), Szigeti Gy. István (1871-1876), Földes György (1876-1881), Jancsó Lajos (1881-1927), Lőrincz Béla (1928), Bucsi Endre (1929-1956), Bucsi Ernő (1956-1975), dr. Orbán János (1975-1987), Bartha Sándor  (1987–).

www.nre.ro