KRECSÁK Albert Nagyenyedi Alpolgármester önkormányzati képviselő 2008-2012 –es beszámoló

Üléseken való részvétel
Az összes ülések közül két alkalommal hiányoztam, igazoltan.
Hozzászólások, módosító javaslatok.
Gyakorlatilag az összes tanácsi határozattervezet előkészítésében, ellenőrzésében, javításában részt vettem. Sok határozattervezet kezdeményezője voltam de ezek nem az én nevem alatt futottak, mert elsődleges volt számomra, hogy azokat megszavazzák és életbe lépjenek.
Szavazási mód
Lelkiismeretem szerint, jogszerűen szavaztam és nem érdekből, de mindig figyelembe véve az RMDSZ (magyarság) érdekeit.
Az munkahelyem mindenki számára nyitott volt. Senkit  sem áltattam olyasmivel, amit sem én sem más segítséggel nem tudtam volna megoldani.
 
Megvalósítások, elért eredmények
 
Az előző 4 év legfontosabb eredményei, megvalósításai, amelyeknek valamilyen formában (kezdeményező, társszerző, javaslattevő, módosító javaslat) szereplője voltam, a következők
BETHLEN Gábor Kollégium
Folyamatos kapcsolat a Kollégiummal (olykor napi gyakorisággal) és részvétel annak Életében.
1. Teljes felújítási pályázat véglegesítése, leadása, engedélyeztetése (kb. 6 millió Euro) összesen 30 millió RON
2. Tornaterem teljes felújítása az Országos befektetési alapból (CNI) (373OOO Euro)
3. Sportlétesítmények és tevékenységek támogatása, ugrópálya, villanytáplálás, favágások, földmunkák, virtuális cégek, sportegyesület, sportversenyek, (labdarúgás, kosárlabda), cserkészversenyek,
4. Lobbizás Magyar Konzulátus, Magyarországi személyek, egyesületek felé a támogatások érdekében.
5. Aktív részvétel a Kollégium Vezetőségi Tanácsában
6. Magyar óvoda udvarrendezése
 
Vártemplom, Vár
 
1. Várfelújítási előtanulmány kivitelezése
2. Vártemplomi pályázat támogatása
3. Kulturális Minisztériumi támogatás elősegítése (200000Ron + 532000 Euro)
4. Különböző munkálatok támogatása. Földmunkák, fakivágások, törmelékelszállítás, harangszerelés
 
Emlékművek
 
1. Az 1849-es emlékmű felújítása (Az összeg felét az Enyedi Önkormányzat biztosította)
2. Az 1704-es kápolnadombi Diákemlékmű felújítása (Az összeg egy részét az Enyedi Önkormányzat biztosította)
3.A szénatéri vízimalom tábláinak felújítása
4. A Református Temetői tanári sírok felújítása, magyar konzulátusi támogatással
 
Egyházak, földtulajdonok
 
1.      Birtoklevelek véglegesítése: Nagyenyedi Ref. Egyházközség 35 ha, Marosgombási Ref. Egyházközség 3 ha, Csombordi Ref. Egyházközség 127 ha
2. Természetbeni támogatások, épület és tűzifaanyag, kövezések.
3. Felenyedi Ref. Templom díszvilágítása
4. Folyamatos információszolgáltatás az egyházak felé.
5. Temetőtakarításokban való részvétel
 
Magyar nyelvhasználat. Házasságkötés
 
1. Magyar és román nyelven 12 pár
2. Magyar nyelven az új Polgári Törvénykönyv szerint 2 pár
3. A magyar anyanyelvű polgárokkal magyarul kommunikálok
4. A rendezvényeken magyar és román nyelven is szólok a helyzettől függően.
 
Díszpolgárok
 
1. Két új díszpolgári cím odaítélése nagyenyedi magyar polgároknak (összesen 7 magyar a 29 díszpolgárból)
 
Kultúra, művészet
 
1. Csombordi néptánc együttes támogatása. Fellépések, tánctábor, kapcsolatok kiépítése Kovászna megyével
2. Inter Art támogatása. Nyári ifjúsági és felnőtt Inter Art tábor
 
Szakmai és civilszervezetek
 
1. Szoros kapcsolat a Csombordi mezőgazdászokkal, a Csombordi Rózsabarát, a Nagyenyedi Borászok Egyesületével. .Szervezés, piackutatás, reklám, kiállítások.
2. Sajtgyártók megjelenítése kiállításokon
3. Panziók reklamirózása
4. Az enyedi Karitas támogatása
5. Máltai Segélyszolgálat egyedi programokban való részvétel. Szóróanyagok szerkesztése, kapcsolattartás más Máltai szervezetekkel. Aranylakodalmak szervezése, lebonyolítása.
6.      Állattenyésztőkkel és méhészekkel való folyamatos kapcsolat és információszórás.
 
Rendezvények, turizmus
 
1. Virágvásárok, kiállítások szervezése. Csak Nagyenyed környéki őstermelők számára. Mosolygó Tavasz, Krizantémvásár. Rózsanapok szervezésében való részvétel Program, reklám, lebonyolítás, helyszínrendezés.
2. Kiállítási standok szervezése, rendezése, reklámanyagok szerkesztése. Kolozsvári Konzulátus, Fehérvölgyi faluturizmus kiállítás, Gyulafehérvári mezőgazdasági és termékvásárok, Csombordi, Soltvadkerti, Gyomaendrődi, Nagyenyedi kiállítások.
3. A kiállításokon, rendezvényeken mindig közösen jelentek meg a borászok , rózsa és gyümölcsfatermesztők, sajttermelők, panziósok reklámanyagai és a Bethlen Gábor Kollégium ismertetői.
4.  A FEHÉR megyei tanács rendezvényszervezőivel folyamatosan tartottam a kapcsolatot Borász, méhész, juhász, rózsatermesztők, zöldségtermesztők megkeresése, reklámanyag részvétel.
 
Testvérvárosi kapcsolatok
 
1.  Gyomaendrődi Kertbarátklub és a Nagyenyedi Harmónia nyugdíjas klub közti kapcsolat megkötése
2.  Az ifjúsági labdarugó kupák megszervezése Gyomaendrődön és Nagyenyeden.
3.  A Gyomaendrődi és Nagyenyedi nemzetközi labdarugó mérkőzések szervezése.
4.  A Gyomaendrődi rendezvényeken résztvevő küldöttségek szervezése, reklám és kiállítóanyagok előkészítése.
 
Kapcsolattartás a kormány és az RMDSZ képviselőivel
 
1.  Legjobb kapcsolat Tánczos Barnával (fejlesztési majd mezőgazdasági minisztériumi államtitkárral) a Bethlen Gábor Kollégium Eu-s pályázat lebonyolításában
2.  BORBOLY Csaba Önkormányzati Tanács elnökével. Az előző négy év javaslatai alapján is kötődtek meg a Székely megyék és a Szórvány megyék közötti támogatási egyességek
3.   Megyei alpolgármesterekkel, polgármesterrel és tanácsosokkal való kapcsolat információszórás, szakmai segítség, rendezvények támogatása. Magyarlapád (MISSZ), Felvinc, Torockó.
 
Mezőgazdaság, szolgáltatások
1. 
Az Önkormányzat teljes legelőterületeire (több mint 75O ha) találtam szerződő állattenyésztőket hogy az eu-s támogatásokat le lehessen hívni. Szerződések megkötése, gazdák támogatása, tanácsadás.
2. Csombordi, Muzsnai közbirtokosságok támogatása.
 
Szociális lakások
 
1. A Kőrösi Csoma Sándor utcai és a piac utcai nyomortelepek megszüntetése és a lakosok áttelepítése a Maros parti telepre (több mint 1OO személy).
2. ANL tömbház építése, lakosztályok kiutalása.
 
Folyamatban levő munkálatok, beruházások
 
Csombordi Kultúrotthon licitkiértékelő fázisban
Csombordi parki munkálatok a megyei tanácstól szerzett 9oooo ron alapból
Vízhálózat fejlesztése Felenyed, Enyed licitkiértékelő fázisban
Szelektív szemétgyűjtés
 
Megtiszteltetés volt számomra, hogy a Nagyenyedi, Fehér megyei, Erdélyi MAGYARSÁGOT képviselhettem, erőm és tudásom szerint szolgálhattam.
Köszönöm a bizalmat
 
Aiud – Nagyenyed – Strassburg am Mieresch
2012-már-21
KRECSÁK Albert