Gyermekbarát programok Fehér megyében

Retrospektív: gyermekközpontú programok a Fehér megyei szórványban

A koronavírus okozta szigorítások a civil szervezetek életét is megnehezítette, hiszen nemcsak a programjaikat kellett felfüggeszteniük vagy elhalasztaniuk, hanem a jövőbeli támogatások mértéke is egyelőre kérdéses. Több egyesületi és alapítványi elnök, a szokásos találkozók, megbeszélések helyett telefonon egyeztetett az elmúlt hétvégén

Fehér megyében az egyesületek nem egymásnak vetélytársai, hanem őszintén támogatják egymást, ha kell, jó szóval, ötletekkel, információkkal, ha kell, tettekkel, hiszen mindannyiuk számára világos: a szórványban csak egymást támogatva lehet segíteni közösségeinken, a gyerekek oktatása pedig mindenütt elsőbbséget élvez.

2019-ben a magyar kormány hathatósán támogatta a gyermekközpontú tevékenységeket, ennek jótékony hatásai Fehér megyében is érezhetőek voltak, hiszen több helyen is csak ezek által sikerült megteremteni például a délutáni oktatásban résztvevő gyerekek étkeztetéséhez vagy a néptáncoktatáshoz hiányzó forrásokat.

Gyermekbarát programok a Bethlen Gábor Alap támogatásával

Támogatásban részesült például a nagyenyedi Dr. Brendus Gyula Egyesület, amelyik Míves gyermekek sokadalma címmel 2019-ben kézműves foglalkozás-sorozatot tartott a gyerekeknek és bekapcsolódott a Nagyenyeden júliusban megrendezett nemzetközi Míves emberek sokadalmába is. Céljuk egy alternatív szórakozás biztosítása volt, lehetőséget kínálni a résztvevők számára, hogy megismerjék és megszeressék a régi népi mesterségeket, fejleszthessék szépérzéküket, kézügyességüket, önbizalmukat erősíthessék. A gyerekeknek esélyük volt találkozni rangos alkotókkal, közelről megismerhették azok munkáját, együtt dolgozhatnak velük, megkóstolhatták a kézműves kirakodóvásár utánozhatatlan hangulatát, olyan is volt köztük, aki egy életre megszerette a kézműveskedést. Az eseményt követően a gyerekek gyakran kérték, hogy a délutáni oktatásban, a leckék befejeztével is „alkothassanak”,  míg értük jönnek a szülők.

Gyulafehérváron a Gróf Majláth Gusztáv Károly Alapítvány szervezett igen komplex gyermekbarát programot, amelyben – többek között-  az „Ősszel érik, babám, a fekete szőlő” megyei gyermeknéptánc fesztiválra, a szülő-gyerek kapcsolat javítását elősegítő pszichológiai szaktanácsadásokra valamint a  Csűrdöngölő Néptánccsoport hatéves születésnapjának megünneplésére is sor került.

A székelykocsárdi Cserevár Egyesület is a délutáni oktatásra összpontosított, a pályázatból az ingázó diákok útiköltségeit pótolta, sőt sikerült több népszerű gyermekbarát programot is megvalósítani, amelyek közül a legnagyobb népszerűségnek a téli vakációra időzített marosludasi úszótábor illetve a déli határvidékre, Szebenbe és Segesvárra szervezett honismereti kirándulás örvendett. Az egyesület tagjai minden évben szerveznek legalább egy nagyobb kirándulást, amely során megismertetik a gyerekekkel Erdély nagyobb városait, vidékeit, bemutatva a magyar vonatkozásokat.

A Miriszló Gyöngye Egyesület a három korcsoportra osztott néptánccsoportja számára fedezte a néptáncoktatáshoz szükséges pénzügyi források egy részét, emellett több kisrégiós tevékenységet is szervezett a gyerekek számára 2019-ben. Ilyen volt a IV.„Kör, kör, ki játszik?,  Fehér megye óvodásainak népi gyermekjátékok és versmondó vetélkedője, amelyet eddig négyszer rendezték meg, melyből kettőt Miriszlón.  Az egyesület három éve foglalkozik a szomszédos falu, Marosdécse gyerekeivel is, számukra minden évben rendeznek egy találkozót egy székelyföldi néptánccsoporttal, ez nagyon fontos a szórványban élő gyerekek számára, tavaly a csíkszeredai Borsika Néptánccsoportot látták vendégül. Sikeres volt továbbá a IV. Miriszló Gyöngye fesztivál is, a tánccsoport „születésnapi” ünnepe, amikor a szülők számba vehették a gyerekek fejlődését és együtt táncolhattak velük este a táncházban.  A miriszlói táncosok egy kolozsvári néptánc edzőtáborban is fejleszthették tudásukat, ahol a Szarkaláb Néptáncegyüttes oktatói foglalkoztak intenzíven velük.

A Vajasdi Margaréta Néptáncegyüttes Egyesület is számtalan gyermek- és családsegítő programot valósított meg az elmúlt időszakban, a tagok elmondása szerint egyik legpezsgőbb évük volt a tavalyi. Többször is szerveztek gyereknapi foglalkozásokat népi gyermekjátékokkal, kézműveskedéssel, sportolással, tánccal, a felnőttek pedig több hagyományőrző bált, még  hagyományos disznótort is rendeztek. A tartalmas kirándulásokból is bőven volt részük a vajasdiaknak, hiszen meglátogatták a magyarországi testvértelepüléseket, itthon pedig felléptek a Komollói falunapokon, felmentek a Nyergestetőre, a hajdú gyökereik után kutatva kétszer is meglátogatták származási helyüket, Lippát, ahol kulturális műsorokon vettek részt. Sőt, a támogatásnak köszönhetően, sikerült Szlovákiába is eljutniuk, a XV. Alsószeli Jurtanapokra, ahol íjászszenvedélyüknek hódolhattak.

A szórványban folyó oktatást az Emberi Erőforrások Minisztériuma is támogatta

Közismerten, a civil szervezeteknek több támogatóhoz is pályázatot kell benyújtaniuk ahhoz, hogy fedezni tudják költségeiket. A Fehér megyei egyesületek sem képeznek kivételt ezalól, sőt az elmúlt években, más szórványvidékekhez mérten, nagyon aktívaknak bizonyultak. Sikeresen pályáztak az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt néhány pályázatra is, tudomásunk van arról , hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel- illetve a Márton Áron Szakkollégiummal együtt meghirdetett program is fontos oktatási feladatok ellátását tette lehetővé több helyen is a megyében.

Nagyenyeden a délutáni oktatás folyamatosságát biztosították a támogatásnak köszönhetően, Magyarlapádon, Székelykocsárdon és Vajasdon pedig a délutáni oktatást végző pedagógusok számára sikerült megoldani a bérköltségek résztámogatását.

Fent említett forrásból szervezi az Ethnika Kulturális Alapítvány minden év első heteiben a Beszélj magyarul, tanulj magyarul! nevű anyanyelvápoló táborát, amelynek célja a magyarlapádi szórványkollégiumba beiratkozásra készülő vagy frissen bekerült gyerekek magyar nyelven történő kommunikációjának fejlesztése és a helyi gyerekekkel való összeszoktatása. A gyakorlást érdekes csoportos játékokkal, kézműves foglalkozásokkal, népdal-és néptánctanulással egészítik ki, így az együtt töltött napok felejthetetlen élményt jelentenek a résztvevők számára.

A főbb támogatók közé tartozik a Csoóri Sándor Alap is, amelyik hathatós támogatást nyújt a népi hagyományok ápolására. A pár éve beindult program jól ismert már Erdélyben, Fehér megyében is több egyesület, néptánccsoport támogatásban részesült a 2019-2020-as időszakban. A koronavírus megfékezése végett bevezetett szigorítások kihirdetését követően, a kiíró elsők között jelentette be a pályázati futamidő meghosszabbítását, így a támogatottak még nem hozták nyilvánosságra idei megvalósításaikat.

BASA EMESE

Támogatók:

BETHLEN GÁBOR ALAP

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Eötvös Loránd Tudományegyetem – Márton Áron Szakkollégium