FELHÍVÁS 2017

Az RMDSZ Fehér megyei szervezete az érdekeltek tudomására hozza, hogy 2017. november 15-én tartja tisztújító küldöttgyűlését.

Az elnökjelöltek 2017. November 7., 16,00 óráig nyújthatják be pályázatukat a Fehér Megyei RMDSZ Választási Bizottságához, Nagyenyeden, a Malom utca 24. sz. alatti székházba.

A Küldöttgyűlésen sor kerül a Fehér megyei RMDSZ Alapszabályzatának módosításra is. A módosító javaslatokat november 3.-ig várjuk a feher@rmdsz.ro e-mail címre.

További információk: a Fehér megyei RMDSZ székházban (tel: 0258-861-258).

Az elnökjelöltek szigorúan írásban, papíralapon, nyújthatják be pályázatukat!

A pályázati dossziénak tartalmazni kell a jelölt:

– Europass önéletrajzát (magyar nyelven),

– szándéknyilatkozatát,

– RMDSZ tagsági igazolást a helyi szervezettől (amiből kiderül, hogy hány éve fizető tagja a szervezetnek, milyen vezetői tisztségeket töltött be a helyi és a megyei szervezetben),

– az utolsó tagdíj befizetését igazoló nyugta fénymásolatát,

– a jelölt saját kezűleg írott feddhetetlenségi nyilatkozatát.