AZ ÁPRILY-ESTEK 2O10-ES PROGRAMTERVEZETE.

január 22. a Magyar Kultúra Napja: Könyvbemutató:   
          Győrfi Dénes: Kedves Zsigmond! – Vita Sándor levelei Vita Zsigmondhoz

február 17.
Kriterion-Művelődés találkozó
          Könyvbemutatók: Szentimrei Jenő: Városunk és más elbeszélések……. 
március 19. Könyvbemutató: Kun Kriza Ilona: Húsvéttól a feltámadásig.
          Bemutatja Deák Piroska dévai magyar szakos tanárnő
április 15. Az erdélyi Magyar Közművelődés Napja alkalmából:
          Könyvbemutató: Adamovits Sándor: Szellemi helyszínelés Nagyenyedtől Marosvécsig. Bemutatja Király László
          Képkiállítás: Török Albert székelyudvarhelyi vállalkozó, enyedi véndiák festményei
május 27. A Veress Gábor és id. Veress István kollégiumi zenetanárok munkássága
         (Győrfi Dénes, Veress Éva)  június 26. Mikszáth Kálmán halálának 100. évfordulója ( dr. Kozma Dezső, Józsa Miklós)
szeptember 24. gr. Mikó Imre, a Bethlen Kollégium nagy patrónusa (Győrfi Dénes)
október 22. Kétszáz éve született Erkel Ferenc  (Fodor László)
         november 3. A Magyar Tudomány Napja:  Sipos Pálra emlékezünk
         (Meghívottak: Vetési László, Egyed Emese, Egyed Péter…)
december 17. 270 éve született Benkő József (1740.dec. 20.)
         A Fenichel Sámuel Önképző Kör (Dvorácsak)