„A munkának folytatódni kell, lendülettel és felelősségtudattal!”

„A munkának folytatódni kell, lendülettel és felelősségtudattal!”

 

A nagyenyedi RMDSZ jelölt-rangsoroló gyűlésen Lőrincz Helga alpolgármester beszámolt mandátuma eredményeiről

  1. február 20-án került sor a Dr. Szász Pál Magyar Közösségi Házban arra a közgyűlésre, amelyet az RMDSZ színeiben induló jelöltek rangsorolása céljából hívtak össze.

Elsőként Ladányi Árpád Csaba, a szervezet Fehér megyei elnöke, megköszönte a tanácsosok munkáját, akik közül Tövisi Antal és Gáspár Sándor röviden be is számoltak tevékenységükről, a városi tanácsban szerzett tapasztalatokról. Ladányi Árpád kiemelte: a megyében összesen 24 önkormányzati képviselője van az RMDSZ-nek, de ez megfelelő mozgósítással növelhető. Az előző helyhatósági választásokon mindössze 700 szavazat hiányzott ahhoz, hogy a megyei önkormányzatba két embere bejusson a szervezetnek. Nagyenyeden jelenleg hárman képviselik a magyarságot a helyi tanácsban, ezt a számot pedig négyre növelhetné az RMDSZ, hiszen évekkel ezelőtt ennyien szereztek mandátumot a városban.

A jelöltek bemutatkozása után került sor a szavazásra, melynek eredményeképp a következő sorrend alakult ki: Szőcs Ildikó, Tövisi Antal, Kováts Rita, Fülöp Szabolcs. A jelenlevők egy perc néma csenddel adóztak Péter Antal tanácsos emlékének.

A gyűlésen mindenki feszült figyelemmel hallgatta Lőrincz Helga  alpolgármester beszámolóját, amelyből nem csak a megvalósításokról, hanem a jelenleg zajló és a rövidesen beinduló munkálatokról, beruházásokról is „első kézből” kaphattak hírt.

„2016-ban teljesen tapasztalat és politikai pályafutás nélkül, de nagy, friss lendülettel láttunk neki a munkának társaimmal együtt. Én úgy érzem, becsülettel végeztük el a feladatunkat”- vallotta Lőrincz Helga, aki elsőként a magyar vonatkozású megvalósításokat emelte ki. Ezek közül is a Bethlen-utca kiürísítésével kezdte, amelyről annak idején lapunkban is beszámoltunk. Mint ismeretes, a Bethlen-kollégium tőszomszédságában levő egykori tanári sor patinás házaiba a kommunizmus éveiben beköltöztetett lakók teljesen lelakták az épületeket. Ezt a tarthatatlan állapotot sikerült megoldani a református püspökség segítségével. 2017 végére kilakoltatták a törvénytelenül  ott lakó 98 személyt, mindenkinek fedelet biztosítottak.  Ma az építkezési engedélyek egy része már megvan, a többi épületre pedig készülnek a tervek és tavasszal be is indulnak a felújítási munkálatok. A másik jelentős megvalósítás a református vártemplom felújításának elkezdése volt, ahol komoly lobbira volt szükség az uniós projekt  kapcsán. Itt kell megemlíteni azt is, hogy közben a templomot körbevevő  várfalak és a bástyák felújítása sem maradt el. Fontos magyar kezdeményezésnek számított 2017-ben  a Fehér Megyei Magyar Napok megszervezése is, amely tavalytól már tagja az Erdélyi magyar fesztiválok hálózatának.

A település infrastrukturális fejlesztését illetően, Lőrincz Helga kihangsúlyozta: 2019 az első év, amikor a municípiumhoz tartozó minden faluban történtek  befektetések. Itt említhető meg az út és vízhálózat korszerűsítése Alsó-, Közép és Felsőórbon, hídjavítás Alsoórbon. A megyei tanács és a város egyeztetése eredményeként e három település aszfaltos úttal lesz egybekötve, vízhálózat lesz mindhárom településén. Utakat aszfaltoztak  Marosgombáson és Apahidán (Păgida) is, előbbi település nagy része ma már teljesen aszfaltos úthálózattal rendelkezik. Szennyvízhálózat épül Csombordon, Szentkirályon és Felenyeden (vízhálózat kiegészítésével), mindhárom településén minden utcában lesz víz- és szennyvízcsatorna. A munkálat a vízművekkel való együttműködés eredményeként a POS Mediu2 pályázatból zajlik. Vízhálózat készül Muzsnaházán is, amelynek hossza 6733 m. A projekt eredményeként 514 családnak lesz csapvize, a beruházás értéke 2.015.038, 51  lej.

Természetesen a legtöbb beruházás Nagyenyeden valósult meg, ezek közül az utcák aszfaltozása jelentette a prioritást.

A Dózsa György negyed projektjét 2016 -ban vette át a jelenlegi városvezetés. Megvolt a kivitelező, de a munkálat nem volt megkezdve, mivel a gázcsöveket ki kellett cserélni. Három év alatt 2799 m utat modernizáltak itt, korszerű csatornázást alakítottak ki a teljes negyedben, járdákat, zöldövezeteket létesítettek. A munkálat teljes értéke 4.799.259,30 lej volt. Nagy értékű beruházásnak számít a sétatéri feljáró és sétány felújítása (1.068.827,08 lej), a projektnek köszönhetően teljesen megváltozott a város parkjának arculata.

 

Az Ostașilor utca egy hat részre felosztott munkálatot jelent. Ebből 2018-ban sikerült elvégezni két részt: 5306 négyzetméter aszfaltozás, 1458 négyzetméter járda és 829 m csatorna készült el. A következő évben három újabb részen dolgoztak, idén aszfaltozzák le és 7670 négyzetméter aszfaltos út, 2318  négyzetméter járda és 2003 m csatorna kerül használatba. A munkálatok értéke 3.299.642.14 lej.  A hangulatos Meseriașilor(Rózsa u.) utca feljavítása 1600 négyzetméter térköves útszakasz és csatornázás megvalósításából áll, 130.046,89 lej értékben. Itt a járda felújítása egyelőre elmarad, mivel a gázművek nem hajlandó átköltöztetni a csöveket. A Șt. O. Iosif (Kovács Gyula), Teilor, Horea utcák felújítása  869.028,69 lej értékű beruházást jelentett. Egy másik forgalmas utca, a Tribun Tudoran(Hidegkút)  esetében a munkálat 2019 -ben kezdődött a vízvezeték kicserélésével és idén kerül átadásra; itt összesen 9397 négyzetméter aszfaltos útról, 5116 négyzetméter  térköves járdaburkolatról, 5051  négyzetméter zöldövezetről és csatornázásról beszélünk. A munkálat összértéke 2.497.o26,30 lej. A Grădinii (Kert) és Iazului (Vízköz) utcák esetében a munkálat 2019 -ben kezdődött el és jelenleg is folyamatban van.

 

Az utcák korszerűsítése mellett Lőrincz Helga alpolgármester kihangsúlyozta a villanyhálózat föld alá helyezésének megkezdését négy utcában, a CEC Bank előtti tér rendezését, a jelzőlámpák felszerelését, ami addig nem volt soha Enyeden, a Penny áruház előtti körforgalom szabályozását, játszóterek létesítését a Horea utcában és a Micro lakónegyedben. A lakosság értékelte azt is, hogy 2016 júliusától mintegy 250 új parkolóhelyet létesítettek és adtak bérbe a város különböző pontjain. Jó szemmel nézik az elásott szemétgyűjtő helyek létesítését a Sergent Hațegan („Dallas”) negyedben;  jelenleg készül a Dózsa György lakónegyedben egy második ilyen típusú gyűjtőpont és még az idén a városi piacon is felszerelnek egyet. Emellett életbe léptették a lakónegyedekben a szelektív hulladékgyűjtést is. Népszerűnek bizonyultak a városi kórházban megvalósított fejlesztések is, elsősorban a CT (számítógépes tomográf) valamint más kisebb, de szükséges orvosi műszerek megvásárlása illetve néhány részlegen a kórházi termek átalakítása (fürdőszobák minden szobában és modern padlószőnyeg felszerelése). Kevesen tudják viszont, hogy egy korszerű, orvosi ellátásra felkészített kutyamenhely épült, amely 55 kóbor vagy elveszett eb befogadására képes nemsokára. A szolgáltatást szakosodott cég fogja végezni, a  befektetés értéke pedig 510.690,59 lej.

Emellett összesen 22,24 hektár új erdőt telepítettek, patak- és erdőtakarítást szerveztek az önkéntesekkel és nem maradt el a város zöldövezeteinek a karbantartása, virágok ültetése, virágcserepek elhelyezése hidakra és korlátokra és kicserélték a város ünnepi díszítését is. 2016-tól minden télen korcsolyapályát szereltek fel, megtartották a mozgás hetét és ingyenes egészségügyi screeninget tettek lehetővé a Máltai Szeretetszolgálattal együttműködve.

A városvezetés különös figyelmet szentel mindig a kultúra, az oktatás és a sport támogatására: rendszeresen támogatják a csombordi rózsanapokat, a néptánccsoportokat, az Inter-Art Alapítványt, a testvérvárosokkal  Erasmus+ pályázatokat léptettek életbe, testvérvárosi kapcsolatot teremtettek a finnországi Raahe településsel. Növelték az ösztöndíjak értékét, a tantárgyvetélkedők nyerteseinek és felkészítő tanáraiknak díját, az élsportolók díjazását, városi szintű gólyabált szerveznek minden évben. Rangos művészeti események, táborok zajlanak évente Enyeden és mindig megrendezik a nemzetközi folklórfesztivált is. Nem utolsó sorban a magyar kulturális események száma és minősége is gyarapodást mutat. A már említett Fehér Megyei Magyar Napok mellett kiemelhetjük, hogy magyar nyelvű szabadtéri koncert már évente három eseményen is elhangzik Nagyenyeden, a rózsanap és a kézműves vásár is olyan események, ahol magyar nyelvű tevékenységek folynak, koncertek vannak. A városi tanács támogatja a csombordi Pipacs Néptáncegyüttest, a Bethlen-kollégium Fügevirág Néptánccsoportját, a felenyedi és a gombási néptánccsoportokat (amíg működtek), a református és katolikus egyházakat, a Bethlen Gábor Sportegyesületet. Mága Zoltán koncertet szerveztek, több diák verseskötetét kiadták a kulturális igazgatósággal együttműködve, festménykiállításokat, ünnepi műsorokat szerveztek.

A város költségvetésének jelentős része származik uniós forrásokból, ezek két csoportba sorolhatók – tudtuk meg Lőrincz Helgától.  Az ún. POR pályázatok több szálon futnak, ezek jelentik a nagyobb beruházásokat.  Az 5.2. vonalon „Eco agrement Aiud” című pályázatban elhagyatott épületeket és telkeket alakítanak át : skate – park, szabadtéri mozi, bicikli park, sétányok létesülnek helyükbe. A projekt értéke 5.885.135,47 lej, jelenleg a közbeszerzések zajlanak. A 8.3 vonalon az országos Máltai Szeretetszolgálattal közös projekt terve körvonalazódik, amelynek keretében felújítják a Simion Barnuțiu (Alsóporond)  utcai régi óvoda épületét és nappali idősellátó központtá alakítják. A Máltai Szeretetszolgálat épületében szegénykonyha létesül és lesz otthoni öreggondozás is. A beruházás értéke 3.692.022,75 lej,  a közbeszerzések zajlanak. Jelentős a 3.2. vonalon futó  pályázat, melynek keretében összesen 16 elektronikus busz kerül beszerzésre, új buszmegállók épülnek elektronikus kijelzővel, és e-ticketing rendszer, töltőállomás, bicikliutak építése is megvalósul. A projekt értéke 48.238.312,37 lej, jelenleg zajlik a tervezés. A 10.1.-es vonalon Nagyenyed egyik napközis óvodájának a manzárdosítását és korszerű átalakítását célzó projekt közbeszerzési eljárásai zajlanak, a felújítás értéke, 4.014.415,30 lej. A 3.1 C vonalon benyújtott pályázatban az utcai világítás korszerűsítését célozták meg, hálózatbővítéssel és ledes égők felszerelésével. A munkálatok a költségek lényeges csökkentését eredményezik. A pályázat értéke: 11.075.847,49 lej, jelenleg előszerződés alatt áll a pályázat és következik a szerződtetés.  A 10.2 vonal pályázata a volt Alsó-Fehér vármegye székhelyének, a jelenlegi Technikai Líceum épületének a felújítását célozza meg, és tornyának a turisztikai hálózatba való bevezetését,  illetve az iskola felszerelését korszerű taneszközökkel. A pályázat értéke 15.915.858,86 lej, jelenleg előszerződés alatt áll és következik a szerződtetés.  A 2.2. vonal  várakozási listáján található pályázat célja a kórház poliklinikájának a feljavítása, értéke 10.655.591,28 lej.  A 6.1. vonalon levő pályázat a DJ 107I  út felújítására vonatkozik, amelyben a  városi önkormányzat partner a megyei tanáccsal, a cél pedig az Avram Iancu és a Moților utcák (Várszeg/Rákóczi utca) felújítása, bicikliutak létesítése és nyitás az ún. Nyugati Havasok Transzalpina nevű, turisztikai értékű útra. Értéke 187.743.238,12 lej, jelenleg már végrehajtás alatt áll.

A második kategóriába tartozó, ún. POCA pályázatok a humán erőforrások fejlesztését célozzák meg. A 2.2. vonalon egy már végrehajtott pályázaton, a közalkalmazottak eljárásokat készítettek a polgárokkal való kapcsolat biztonságos mivoltával kapcsolatban, értéke 299.750,39 lej. A 2.1. vonalon a helyi tanács minőség menedzsmentjét célzó projekt valósult meg, 421.895,84 lej értékben. A 2.2 vonalon megkezdett projekt célja a polgárokkal való kapcsolattartás és a szolgáltatások korszerűsítése, elektronikus adatbázisok és folyamatok bevezetése, értéke 3.372.190,25 lej.

„ A beszámolóból kiderül, hogy jelentős fejlesztések történtek a városban. Itt van munka, van eredmény, van jövő”- állapította meg Ladányi Árpád RMDSZ elnök, Lőrincz Helga alpolgármester pedig hozzátette: „A munkának folytatódni kell, lendülettel és felelősségtudattal!”

 

 

BASA EMESE