ÜNNEPI RENDEZVÉNYSOROZAT AZ AFTER SCHOOLBAN

ÜNNEPI RENDEZVÉNYSOROZAT AZ AFTER SCHOOLBAN

A DÉLUTÁNI OKTATÁS FŐTÁMOGATÓJA A BETHLEN GÁBOR ALAP

A három esztendeje működő nagyenyedi délutáni oktatásban évről –évre nő a beiratkozó gyerekek létszáma, az oktatók pedig egyre változatosabb programokat szerveznek számukra. A 2016-17- es tanévben mintegy 50 elemi osztályos gyermek tanul két tanító irányításával.

Az elképzelés praktikus és hatalmas segítséget jelent a szülők számára. A tanórák után a gyerekek a Bethlen-kollégium étkezdéjében közösen elfogyasszák az ebédjüket, majd egy egészséges sétát követően a Dr. Szász Pál Magyar Közösségi Házba érkeznek, ahol pedagógusi irányítással megoldják a házi feladatokat.

Az új iskolai ismeretanyag elsajátításában nyújtott segítségen kívül a program célja a magyar kultúra ápolása és a szórványban élő magyar gyermekek identitástudatának megőrzése magyar nyelvű iskolába való beíratás által.  A nemes szándék megvalósítása érdekében magyar népmeséket olvasnak, népdalokat és népi táncokat tanulnak, a tanév folyamán pedig több rendezvényt is szerveznek: a vallási ünnepekhez kötődő műsorok, vándorkarácsony a szórványban, nemzeti ünnepünk- Március 15-e megünneplése, anyák napja, gyermeknap. A gazdag, évről-évre változatosabb programokkal nemcsak szüleiket, hozzátartozóikat örvendeztetik meg, hanem a szomszédos települések kisiskolásait, olykor pedig a megye szinte minden településének magyar lakosságát is.