Maroskoppándi Ref. Egyházközség

Maroskoppánd (Copand) a Maros bal partján, Marosújvártól 13 km-re, északkeletre, a 107G jelzésű megyei út mentén fekszik. A falu határában ömlik az Aranyos a Marosba. A település első írásos említése 1285-ből való, villa Coppan néven. A név 1286-ban Coppanteluke, 1336-ban Kappan, 1338-ban Kopan, 1519-ben Koppan, 1607-ben Kenyeretlen-Koppánt, 1733-ban Koppand, 1808-ban Koppánd alakban fordult elő. Az elnevezést abból eredeztetik, hogy a hely valamikor Koppány, somogyi herceg udvarhelye volt. A templom építésének ideje nem ismert. Orbán Balázs is csak annyit jegyzett le, hogy az – a templom kapuzatának tanúsága szerint – a „renaissance kor műve”, azaz a 15. században épülhetett. A lakosság 1573-ban már református volt. A 12 m hosszú, 5 m széles, 4 m magas, kelet-nyugati tájolású templom falába egy-egy (1578-ból, illetve 1622-ből való) díszes sírkő van beállítva. A templom szószékkoronája a 18. században készült. Korábban a templomnak tornya nem, csak haranglába volt. A mai, 15 m magas tornyot Debreczeni László tervei alapján, 1931-ben emelték. Ennek fedele zsindelyes volt, de 1959-ben bádogra  cserélték. A torony falában elhelyezett emléktábla szerint „Épült e torony Bartha Pál és neje Szász Katalin adományából és az egyháztagok adakozásából 1931-ben”. A toronyban két harang lakik. A kisebbik, 50 kg-os harangon csak egy évszám áll: 1818.  A nagyobbik harangot a marosgezsei egyházközségtől vásárolta meg a gyülekezet. Felirata: „ÁLDÁS AZ ÚR NEVÉRE! A MAROSGEZSEI REFORMÁTUS HIVEK. ÖNTÖTTE KLEIN K. OSZKÁR KUDZSIRON. 1934”. A harangokat 2010-ben „villanyosították”. A 64 református lelket számláló, Maroscsúccsal régóta társegyházközséget alkotó falu gyülekezeti háza 1997-ben épült.  Lelkipásztorait lásd Maroscsúcsnál!
www.nre.ro