Magyarsülyei Ref. Egyházközség

Magyarsülye (Şilea) a 107D községi út mentén, Marosújvár és Magyarherepe között fekszik. A település neve 1319-ben jelent meg először az oklevelekben, Syle alakban. 1336-ban Sile, 1461-ben Syle, 1587-ben Sewlye formában szerepelt. 1332-ben plébániatemploma volt, amelynek papja, István a pápai tizedjegyzék szerint 24 dénárt fizetett, 1333-ban 22 dénárt, 1334-ben 20 dénárt, 1335-ben 30 dénárt. A középkori katolikus lakosság a reformáció idején reformátussá lett. Mai temploma a középkorban épült. Az eredeti templomot a 15. században a hajóval egyenlő szélességű szentéllyel bővítették. A település lakossága minden valószínűség szerint, 1648-ra vált reformátussá. A gyülekezet 1674-ben Magyarherepe filiája volt, de 1676-ban anyaegyházzá vált. A templom állapotára vonatkozóan a következő pontos adatokat ismerjük: 1740 – „a templom körül sok romlások vadnak”; 1746 – „a templomnak ablakai nincsenek”. 1760-ban készítették a szószékkoronát. 1773-ban haranglábat emeltek a templom mellé. Azóta többször is javították. A legutóbbi alkalommal, 2007-ben újra is zsindelyezték. A haranglábban két harang lakik. A kisebbik harang felirata: „FUSA PER MICHAELEM IN SCHAESSBURG”. A peremén kis nyomtatott betűkkel ez áll: „MILENIUMI EMLEK 1896 KOVACS ELEK M SULYEI R LELK. VASS FERENCZ”. A nagyobbik harang felirata: „KESZITTETTE ISTEN DICSOSEGERE MAGYARSULYE 1926 – ÖNTÖTTE: KLEIN OSZKAR K. KUDSIRON”. A templom utolsó külső javítása 2009-ben történt. Lelkipásztorai: Szacsvai István (1677-1689), Enyedi János (1692-1696), Aknai István (1696-1703), Aknai József (1712-1714), Pataki György (1715-1717), Solymosi Mihály (1721-1726), Aknai József (1727-1730), Valyi János (1730-1731), Benkő István (1735-1748), Domokos András (1748-1751), Benedek Sámuel (1751-1756), Szabó Márton (1756-1776), Szentkirályi Pál (1776-1783), Incze Sámuel (1783-1785), Dobolyi Dániel (1785-1804), hiányzik 100 év/, Vass Ferencz (1901-1905), Papp József (1905-1907), Vass Ferencz (1907), Barta Péter (1907-1908), Papp Péter (1907-1909), Miklós Pál(?) (1909), Balogh Jenő (1909-1910), Szakáll János (19010-1914), Király István (1914-1915), Tövissy Antal (1915-1916), Gyurek Pál (1916-1922), Benkő Kálmán, Király Gyula, Böjthe Andor (1922), Nagy Károly (1922-1946), Kovács Áron (1946-1948), Molnár József (1948), Kovács Áron (1948-1953), Demeter Andor (1953-1954), Szép Róbert (1954-1955), Nemes Árpád (1955), Potsa János (1955-1959), Kónya Balázs (1959), Horváth Gyula (1959-1960), Potsa János (1960-1961), Ölvedy Csaba (1961-1962), Deák György (1962), Péter Zoltán (1962-1964), Erdélyi Zsombor (1964-1966), Molnár Attila (1966-1968), Gudor András (1968-1970), Pásztori K. István (1970-1972), Krizbai Imre (1972-1973), Bucsi Ernő (1973-1975), Zoltán Janos (1975-1980), Szabados József (1980-1981), Kónya Gerő (1981-1985), Horháth Miklós (1985-1990), Kónya Gerő (1990-1992), Kónya Albert (1992-1996), Kónya Gerő (1996-1999), Pál Alice (1999), Pál Attila  (1999–).
www.nre.ro