Keresztény Nők Világimanapja Balázsfalván

 Keresztény Nők Világimanapja Balázsfalván

 

A világon már 1887 óta tartják az asszonyok által kezdeményezett ökumenikus világimanapot, minden március első péntekén. Ekkor világszerte, csaknem 200 országban azonos szándékkal és egy-egy célország női közösségeiért imádkoznak. Az idei imafüzetet  a szlovéniai keresztény asszonyok állították össze, melynek mottója: „ Jöjjetek, mert már minden készen van!” (Lk 14, 17) volt.

A Kárpát-medence magyar ajkú keresztényei közel 30 éve karolták fel a kezdeményezést, amelybe évente Erdélyből is egyre több nőszövetség kapcsolódik be.

A Fehér megyeiek és vendégeik Balázsfalva református templomában szervezték meg a világimanapi találkozót, 2019 március 2-án, szombaton. Az ökumenikus alkalmon mintegy 160-an vettek részt, kilenc település különböző felekezetű nőképviselői és lelkipásztoraik ,előbb lelki és szellemi asztal mellett, majd a szeretetvendégségen és az ezt követő kulturális programon, amelynek keretében egyházi vándorkiállítás megtekintésére, könyvvásárra és városi körsétára volt lehetőség.

A nyitó áhítaton Kabai Ferenc balázsfalvi református lelkipásztor a közösségért végzett közös imádságra irányította a figyelmet és megköszönte a vendéggyülekezeteknek, hogy elfogadták a meghívást és hogy rövid műsorral készültek az alkalomra.

A harasztosi Gombos Bence református lelkipásztor a nőszövetségek szerepét emelte ki, amelyek mindenhol „a gyülekezetek húzóerői”.

A 380 lelket számláló haranglábi gyülekezet lelkipásztora, Adorján Kálmán, a helyi nőszövetség tevékenységét illetve az 50 arc és 500 mondat című könyvét mutatta be, amelyben a különböző szenvedélybetegségekből felgyógyult „páciensei” gondolatait gyűjtötte egybe.

A kiskapusi evangélikus gyülekezettel régóta ápolnak jó kapcsolatot a balázsfalvi reformátusok; megható műsoruk záróakkordjaként egyházuk himnuszát, az Erős vár a mi Istenünk-et adták elő, amelyet a reformátusok is ismertek, így közösen énekeltek el.

Vajasd református nőszövetsége első ízben vett részt a világimanapon. Barta Aladár lelkipásztor kiemelte: mivel a nők érzőbb lények, nagyon sok közösségi probléma megoldásában elsősorban rájuk lehet számítani.

A magyarbeceiek, élükön Türi Nagy Aranka tiszteletes asszonnyal, ismerősök és rokonok közé jöttek, „a dombon túlról”, csak az úthálózat miatt 50 kilométert kellett megtenniök ennek érdekében.

Kötő Ferencz-Barna örömmel számolt be arról, hogy Fehér megyében csak két település van, ahol a népesség nem apad, hanem növekedik, mégpedig természetes szaporulattal, egyik közülük épp az ő gyülekezete, Búzásbocsárd. A református lelkipásztor egy nagyon megható gesztust indítványozott a jelenlevőknek: felemelt kezekkel imádkozzanak a szeretetért, egymásért, Erdélyért, hiszen a Biblia szerint nagyon sokféleképp, különböző testtartással lehet fohászkodni.

A nagyenyedi reformátusok is nagyon szép műsorral kedveskedtek; a hölgyeket az ifjú segédlelkész, Nagy Hunor Ferenc kísérte el a találkozóra. Szép számban voltak jelen a magyarpéterfalvi református nőszövetség tagjai is, tevékenységüket Makkai Dénes lelkipásztor méltatta illendőképp.

A rendezvényen természetesen jelen voltak a balázsfalvi római –katolikus asszonyok is, soraikból egy 80 esztendős néni megható, a magyarság sorsára reflektáló énekei könnyeket csaltak elő sok hölgy szeméből. Az eseményen a Fehér megyeiek megismerhették az új balázsfalvi-tűri plébánost, Ciuman Gheorghe Traiant. Kémenes Lóránd utóda pár hónap alatt befészkelte magát az emberek szívébe, tudtuk meg a szünetben, mindenki Gyuszi atyának szólítja. A magyarul folyékonyan beszélő plébános elmesélte érdekes életútját: Gyulafehérváron született, Zalatnán nevelkedett , majd belső indíttatásra a római-katolikus szemináriumot és teológiát végezte el.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Lőrincz Helga, Nagyenyed alpolgármestere, aki a nők helytállásáról beszélt. „Imádkozom azért, hogy mindenki tudja ott, ahol dolgozik, istenhittel tenni mindazt, amit a Jóisten neki feladatként kirendelt”- mondta.

A gyülekezetek bemutatkozása közé helyenként közös imákat iktattak, amelyekben hangos szóval könyörögtek népünkért, gyülekezeteinkért, szeretteinkért, azért, hogy mindannyiunk élete azt példázza: szeretet az Isten.

Basa Emese