I.FEHÉR MEGYEI MAGYAR NAPOK: MINŐSÉGI EGYÜTTLÉT A SZÓRVÁNYBAN

Óriási siker övezte a merész kezdeményezést

 
A gazdag programokat kínáló, többhelyszínes rendezvénysorozatra 2017 j
únius 15-18 között került sor. A média által is hathatósan támogatott rendezvény  megmozgatta a megye magyarságát, közel 2500-an vettek részt a különböző  eseményeken. A fő helyszínen, a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban, közölte a város lakosságával Lőrincz Helga alpolgármester a friss híreket: aláírták a szerződést a vártemplom felújítására és hamarosan elkezdődik a Bethlen utca lakosainak áttelepítése.

 

Szórványban, ahol a magyarság aránya 20 % alatt van, nem könnyű a kisebbség  érdekeit képviselni, a komolyabb, hosszú távú  célokat és beruházásokat megvalósítani, az átlagember számára pedig nyíltan és büszkén felvállalni magyar identitását. Kellenek hozzá határozott vezetők, korrekt és élelmes politikusok és elengedhetetlen a különböző közösségi mintaformálók és intézményvezetők együttműködése, ugyanakkor pontosan kell ismerni a közösség igényeit, elvárásait. És ugyanannyira fontos a külső segítség, a tömbben élő magyarsággal való kapcsolattartás valamint az anyaország részéről hozzáadott anyagi támogatás is, melyek hiányában a szórvány legfeljebb csak araszolhat, de fejlődésről szó sem lehet. Fehér megyében, különösen Nagyenyed esetében úgy tűnik, sikerült meglelni  ezeket a sokrétű  erőforrásokat, amelyek új fejezetet nyitnak a közösség életében.

 “A Fehér Megyei Magyar Napok hagyományt kívánt teremteni azáltal is, hogy – bár a Dr. Brendus Gyula Egyesület volt a jogi lebonyolító – civil szervezetek, tanintézmények, egyházak, vállalkozók és a helyi társadalom tagjai közös erővel a Fehér Megyei RMDSZ infrastruktúráján keresztül együtt dolgoztak a rendezvény sikeréért”- fogalmazott Horváth Enikő projektvezető, akinek tapasztalata mindvégig kulcsfontosságúnak bizonyult.

“Rendezvényünket , amely összefogni és erősíteni kívánta a minőségi együttlét útján a Fehér megyei magyarságot, a hasonló Erdélyben zajló magyar

napok mintájára terveztük, figyelembe véve a szórvány sajátos

igényeit. Legfontosabb célunk a közösségépítés valamint népi hagyományainknak és kulturális értékeinknek a bemutatása volt. Ezek tudatosítása, megőrzése

és megismerése által a jövő nemzedéke is részesülhet ebben az

ajándékban. Meggyőződésem, hogy e négy nap alatt egy olyan esemény meghonosítása valósult meg, amely több szempontból is elősegíti egy aktív és élhető közösség erősödését, ugyanakkor fontos kezdeményezése az interetnikai párbeszédnek és a toleranciának is. Programjaink  mindenkihez, minden

korosztályhoz, érdek- és szociális csoporthoz szóltak, a családi szellem és az itthon maradás fontosságát

hangsúlyozták.”- nyilatkozta összegzésképp lapunknak Lőrincz Helga alpolgármester.

 

Magyarul hangos a központ!

…avagy miénk itt a tér- ez volt az első kellemes benyomása mindazoknak, akik Nagyenyed főterén megfordultak a négy nap alatt. A gyönyörűen felújított kollégium impozáns látképe mellé a magamfajta lokálpatrióták már előre odaképzelték a kívül-belül restaurált református vártemplomot és a “kiszellőztetett” Bethlen utcát is, úgyhogy az öröm azonnal meghatványozódott és ugyanaz az érzés  remegtette meg sokak keblét: még mindig mi uraljuk itt a központot…!

A magyar beszéd mellett a kollégium udvaráról kihallatszó zeneszótól is “boldogok voltak a város utcái”- ahogyan egyik kedves ismerősöm fogalmazott. Csütörtökön este a sztármeghívott Republic adott fergeteges koncertet- amiről egy évvel ezelőtt még álmodni sem mert senki- , pénteken pedig a helyi Smici Blues Band rockzenekar ejtette ámulatba a közönséget, mindenféle túlzás nélkül, hiszen a véndiákokból álló csapat, élükön Farkas Balázzsal, a magyar napok kedvéért állt össze újra és nyújtott emlékezetes produkciót. A Smici Blues Band tagok:

Szilágyi Róbert “Kis-Bunda” – ének

Szilágyi András “James” – ének

Szilágyi András “James Jr” – gitár

Oniga András “Onici” – billentyű, vokál

Turzai Alpár “Lempi” – basszusgitár

Sárközi Tamás “Hajas” – dob

Farkas Balázs “Smici” – gitár

Vendégzenészek:

Szilágyi – Győri Loránd  “Lory-B Nagy-Bunda” – ének

Pap Levente “Popeye” – ének

Antal Tibor “Tibcsi”- ének

Természetesen a népzene sem hiányozhatott: pénteken este felléptek Antal Tibor és Zenekara, Boros Erzsébet Csokonai Vitéz Mihály-díjas népdalénekes, a marosludasi Hajdina Néptánccsoport, valamint a Nagybaconi Pásztortűz  Néptánccsoport, utóbbi a Kovászna megye tanácsa által támogatott székely-szórvány kapcsolatnak köszönhetően. A nap magyar retro partyval illetve táncházzal zárult, ahol a jó muzsikát a magyarlapádi Pirospántlikás és a vajasdi Margaréta népzenekarok szolgáltatták.

A vidéki zenés produkciók közül említésre méltó a Titán együttes bethlenszentmiklósi fellépése.

 

A hagyományos iskolai rendezvények különös hangsúlya

A magyar napok idejére két iskolai esemény is beékelődött: az évzáró és a hagyományos tornavizsga. Előbbit megtisztelte jelenlétével Csulák Péter magyar konzul, aki a Bethlen Gábor Kollégiumot az erdélyi oktatás egyik legfontosabb bástyájának nevezte, ahol-mivel maradéktalanul érvényesülnek a keresztény és a magyar oktatás hagyományai-annak szellemiségét nem lehet elpusztítani. A felszólalok igyekeztek hasznos útravalóval ellátni a vakációt váró diákokat. Kónya Tibor iskolalelkész a Pál apostol által említett “útjelző táblák” betartására figyelmeztetett, Lőrincz Helga alpolgármester pedig azt tanácsolta: “Fogjátok meg egymás kezét, szeressétek egymást és örömöt szerezzetek szüleiteknek!” Nagy Tímea kisebbségi oktatásért felelős tanfelügyelő szerint “zsúfolt, de eredményes tanév áll mögöttünk”. Szőcs Ildikó igazgató a 6 éves kitartó munka utáni, megújult köntösben történő iskolában való oktatás immár kellemes vetületeiről beszélt, hozzátéve: “ Magyarul itt, ezen a tájon, olyan jövőt építsünk, ahol jó magyarnak lenni (…), ezért meg kell tanulni barátilag élni a többségiekkel, magatartásunkkal pedig tiszteletet kiváltani”. Bartha Melinda aligazgató  különdíjakat és ösztöndíjakat osztott ki, az évzárót kisdiákok szavallatai és a Fórika Éva által vezényelt Kakukkszó gyermekkórus tette emelkedettebbé.

Az 1847 óta megrendezésre kerülő tornavizsga mindig nagy látványosságnak számított a városban, a magyar napok pedig csak tovább növelték az érdeklődők táborát. A Kerekes Ferenc és Tályai Stefánia tornatanárok által összeállított főprodukció mutatós látványt nyújtott, ugyanakkor zenei aláfestésként a Pál utcai fiúk szuggesztív vezérdala valamint a gyakorlat végén az összes diák egymás kezének megfogása által kialakított, az összetartozás erejét sugalló hatalmas kör mélyen meghatotta a közönséget.

A tornavizsga szépségét, magasztosságát kiemelte az egyforma “uniformis” is: az óvodásoktól elkezdve az elemi tanulók és a nagyobbak is egységes, a kék-fehér Bethlen-színeket jelképező öltözetben mutatták be a gyakorlatokat.

Idén is lovastorna- bemutatót tartott a lőrincrévi HIP-TEP Egyesület, melynek növendékei közül a kollégium több diákja is jelentő regionális és országos versenyeken állhatott a pódiumra.

A sporttevékenységek közül nagy érdeklődés övezte a pénteken megrendezett Bethlen Kupát, melynek keretében izgalmas kosárlabda mérkőzésekre került sor, a Két Fűzfa Egyesület szervezésében.

 

Véndiáktalálkozó és igényes kulturális programok

A rendezvény az elszármazott és a környéken élő véndiákok találkozójának is tekinthető, hiszen a Fehér Megyei Magyar Napok alkalmat nyújtottak arra is, hogy az elszármazottak, akik ebben az időszakban látogattak haza, együtt lehessenek mint közösség és hozzáadott tartalommal teljen fel az itthonlétünk. Bitai László, a Két Fűzfa Egyesület elnöke, pénzügyi előadást tartott számukra  “Mibe fektessünk 2017-ben?” címmel és ismertette a Bethlen-kollégium érdekében elindított, hosszú távú tőkebefektetést, amelyről lapunkban már részletesen beszámoltunk. Örvendetes, hogy egyre többen karolják fel a nagyszerű kezdeményezést, amely komoly anyagi alapot teremthet hosszú távon az intézmény számára.

 

A magyar napokon több könyvkiadó is standot állított fel a kollégium udvarán és pénteken néhány könyvbemutatóra is sor került. Szőcs Ildikó igazgató és Kapitány Horváth Zsuzsa A nagyenyedi főnixmadár című, az iskola történetét új szemszögből tárgyaló, elsősorban építészettörténeti vonatkozások ismertetésében jeleskedő munkát ismertették.

 Csécs Márton torockói unitárius lelkész Sebes Pál az ember és hagyatéka elnevezésű kiadványt mutatta be, amelyet a torockói iskolát virágzóvá tevő rektor születésének 230. évfordulójára adtak ki 2016-ban.

 Ezt követően a Székelyföld folyóirat mutatkozott be – első ízben Nagyenyeden-,  a városhoz kapcsolódó írásokat állítva a figyelem központjába(Bakó Botond cikke a kollégium felújításáról illetve Hantz Lám Irén publikációja az enyedi és torockói tájat megörökítő Vass Albert festőművészről). Lövétei Lázár László főszerkesztő ismertette a 20 éves lap arculatát, legfontosabb díjait és sikerének titkát, hiszen a Székelyföld rendelkezik a legnagyobb előfizetői bázissal a Kárpát-medencében.

 A Kriterion Közművelődési Alapítvány szervezésében kettős könyvbemutatóra és filmvetítésre került sor: az érdeklődők Jancsó Elemérné Máthé-Szabó Magda Emlékirat és Jancsó Miklós Volt egyszer egy Kolozsvár című köteteit ismerhették meg és elbeszélgethettek Jancsó Miklós színművésszel is. H.Szabó Gyula, a kiadó igazgatója, ismertette majd részleteket vetített a Kastélyok Erdélyben című dokumentumfilmből.

 Szombaton került sor a Fehér megyei RMDSZ  Nőszervezetének konferenciájára, melyet Tóth Tünde pszihológus tartott A nők elleni erőszak megelőzése címmel, kiemelve annak okait, a bántalmazási ciklusokat, legjellegzetesebb formáit és a lehetséges megoldásokat.

 Mindazok számára, akik a kollégium és a város történetével szerettek volna részletesen megismerkedni, építészettörténeti sétákat szerveztek, Kapitány- Horváth Zsuzsa művészettörténész vezetésével.

Az állandó jellegű kulturális programok közül kiemelkedőnek bizonyultak az  Erdélyi magyar művészek a nagyenyedi Inter-Art táborokban című tárlat,

a Lőrincz család és Harácsek Lehel fotókiállítása valamint az Erdélyi Ifjúsági Keresztény Egyesület szervezésében megvalósított Kontraszt kiállítás.

 

Előtérben a  helyi értékek

A magyar napokra jellemzően, kézműves vásárral, gyerekprogramokkal és gasztronómiával várták a szervezők az érdeklődőket. A FaLó sátránál különleges koktélokat, a borstandoknál helyi borokat, az Igazi Csíki Sörnél hideg söröket kóstolhattak. A nagyenyedi dűlőkön termett híres nedűkből Papp Péter pincészetének borkóstolóin illetve a házi borok mustráján lehet ízelítőt kapni.
A gyereksátrakban a szervezők minden játszani vágyót játékokkal és érdekes programokkal vártak, melyek közül nagy érdeklődés övezte Szekeres Ildikó székelykocsárdi tanárnő magyar népi mintás tányérfestészetét, Albert Ferenc, a Palmetta Kézműves Egyesület elnökének fafaragó minitanfolyamát és nem utolsó sorban Lőrincz Konrád felenyedi lelkipásztor bemutatóját, aki a merített papír készítésének mesterségét igyekszik feleleveníteni. Mint ismeretes, a felenyedi papírmalomban készült a 16-18. század folyamán az a jó minőségű, vízjeléről beazonosítható papír, mely a Bethlen-kollégium nyomdáját látta el alapanyaggal.

Szombaton  Zöld Napot, azaz egy közös hulladékgyűjtési akciót tartottak a megye 12 településén, vasárnap pedig  Nagyenyed – Torockó – Nagyenyed útvonalú látványos kerékpártúrára hívták a sport kedvelőit, a torockói TAT Egyesület szervezésében.

 A záróeseményre a Nagyenyedi Vártemplomban, a vasárnapi ünnepi istentisztelet keretében került sor. Tóth Tibor református lelkipásztor a 118.Zsoltár öröménekét, az isteni kegyelem általi “jó előmenetelt” példázta, a megható prédikációt pedig Csengeri Kostyák Zsuzsa orgonakoncertje tette egyben fennköltté is.

A komplex eseménysorozat jogi lebonyolítója a Dr. Brendus Gyula Egyesület volt, az RMDSZ Fehér Megzei Szervezetével karöltve.

Főtámogatók:

Magyarország Kormánya, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság

Bethlen Gábor Alap

Communitas Alapítvány

Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed

Nagyenyed városának a polgármesteri hivatala

Fehér Megye Tanácsa

Kiemelt Partnereink:

Bethlen Gábor Alapítvány

Két Fűzfa Egyesület

Dr. Szász Pál Egyesület

Inter Art Nagyenyed

Made in Aiud

Ifjúsági Keresztény Egyesület

Kriterion Könyvkiadó

Kriterion Közművelődési Alapítvány

Kincses Kolozsvár Egyesület

Let’s get lost in the world utazási blog

Erdélyi túrák

TAT Egyesület Torokcó

Mr. Musette

 

Támogatók:

Székely Faiskola

Ciumbrud Plant

Autoglobal Aiud

Biomilk, Magyarlapád

Monolit

Gyermelyi

Torockói Terjtermékek

Smici Design

K-Visuals

Takács Pincészet

Papp Péter Pincészet

Salon Georgia

Júlia Virágüzlet

Elisan Gyógyszertár, Abrudbánya

Melinda Panzió

FestivApp

Sepsi Márta

Bányai Tímea

Kovászna Megyei Művelődési Központ

Kovászna Megye Tanácsa

Tövisi Zoltán Plant

Biounivers Egyesület

Székely Panzió

Batson Construct

 

Médiapartnerek:

Krónika

Agnus rádió

Szabadság

Főtér.ro

Kolozsvári Rádió Románia

TVR Kolozsvár

Maszol.ro

Transindex

 

BASA EMESE