HÍV A HARANG

AJÁNLÁS
A könyv címe láttán Kányádi Sándor-ars poeticaként is ismert – költeményének (Harangfölirat) a sorai csendültek meg a lelkemben: „azért harang a harang, / hogy hívja az élőket, / temesse a holtakat, / s hogy árvíz, jégverés, /tűzvész idején, / s hódító horda láttán / félreverjék.”
A szervező-költőtárs, Csávossy György is mint „világi rendben” lévő keresztény, hármas tagolású kötete megjelentetésével „harangozása”, illetve az igehirdetés nem könnyű feladatára vállalkozott azzal a nem titkolt célkitűzéssel, hogy felébressze lelki szendergésükből a bóbiskoló embereket, hogy „hívja az élőket”. S teszi ezt nem a „hivatásos igehirdetők” ajkáról általában gyorsan és különösebb nyom nélkül tovaszálló szóval, hanem bármikor kézbevehető és újraolvasható írással, hogyígy minél többen találkozhassanak életízű, sok-sok személyes tapasztalatot és élményt feldolgozó, gyakorlati tanulságokat is kínálni tudó gondolataival.
A közzétett három (A, B, C) liturgikus évet átfogó meditációknak lényegében egyetlen témája van JÉZUS, illetve az ő üdvözítő erejű, örömhírként megismert evangéliuma, amelynek hajdani lejegyzői és hiteles tolmácsolói a későbbi korok számára Máté, Márk, Lukács és János evangélisták voltak.
A kötet olvasása közben nemcsak lenyűgöző Jézus-képet, elégséges igemagyarázatot kap az érdeklődő, de teológiai és morális útmutatást is az élettel összefüggő legfontosabb kérdésekben. Emberi éltünk szempontjából úgyszólván minden fontos téma szóba kerül: Isten, ember, evilág, másvilág, születés, élet, halál, feltámadás, szerelem, munka, csoda, imádság, böjt, szenvedés, hit, család, egyén, közösség, remény, kegyelem, szeretet, bűn, erény, profán, szentség.
Izajás profétával hiszem és vallom, hogy „amint az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet és termővé, gyümölcsözővé teszi, hogy magot adjon a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek” (Iz 55,10), úgy a Csávossy György szórta és a kegyelem vizével megöntözött magvak is meghozzák a termést a lélek földjén. Ezért is ajánlom könyvét jó szívvel – mindenkinek.
Kolozsvár, 2007
Jakab Gábor