HEVESY GYÖRGY KÁRPÁT-MEDENCEI KÉMIA VERSENY NAGYENYEDEN

HEVESY GYÖRGY KÁRPÁT-MEDENCEI KÉMIA VERSENY NAGYENYEDEN

 

Felújítását követően, a Bethlen Gábor Kollégium évente több országos vetélkedőnek adott otthont. A Nobel-díjas vegyészről elnevezett, az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Kémia Szakosztálya által szervezett rangos versenyre 2019. március 28-29 között került sor. Mivel a verseny nyilván van tartva a Román Oktatási Minisztérium országos versenynaptárában, a házigazda intézményt képviselő Szőcs Ildikó iskolaigazgatóval karöltve (aki mellesleg épp kémia szakos tanár), a szervezésbe aktívan bekapcsolódott Nagy Tímea Fehér megyei kisebbségi tanfelügyelő is.

Dr. Gál Emese, a BBTE oktatója, a versenyszervező bizottság alelnöke, lapunknak elmondta: az EMT 1991-től, a Magyar Természettudományi Társulat (Budapest) főszervezésében évente megszervezi a Hevesy György Kárpát-medencei Kémia Versenyt a kémia iránt érdeklődő VII-VIII. osztályos diákok számára. A nemzetközi verseny döntőjébe Erdély különálló régióként kapcsolódik be, a hazai fordulók lebonyolítása után, így a legjobb eredményeket elért diákok részt vesznek a magyarországi országos döntőn.

A nagyenyedi fordulót megelőzően két megmérettetésen kellett jól teljesíteniök a jelentkezőknek. A helyi szakaszon a verseny szervezésében közreműködő szaktanárok helyileg, az iskolákban versenyeztették a diákokat, az általuk összeállított feladatok alapján. A 8-as, illetve a 8-as feletti osztályzatot elért diákok továbbjutottak a megyei szakaszra. A második fordulóban, a megyei szakaszon, a versenyzők a versenyszervező bizottság által összeállított központi feladatsort kaptak. Az 50 pontot elért dolgozatokat kijavítva, az értékeléssel együtt a versenyt lebonyolító oktatók beküldték a kolozsvári EMT központba. A versenyszervező bizottság az eredmények összesítése nyomán döntötte el, hogy ki az a 30 diák, aki az országos döntőn részt vehet.

E kritériumrendszer a minőségnek kedvez, ezért a bizottság tagjai egyöntetűen nagyon színvonalasnak tartották az idei versenyt is, gyakran csak egy pontos különbség volt a dolgozatok között. A verseny komplexitásához hozzájárult a laborgyakorlat is, amelyet mindig a házigazda szaktanárok állítanak össze, a bizottság pedig választ a javaslatok közül. Idén a diákoknak a nyolcadikosok egyik kísérlete tetszett a legjobban, a cink és magnézium reakciója a sósavval, amely durranógázt eredményezett. Míg a dolgozatok javítása folyt, a vendégeknek városi sétát javasoltak, Kónya Tibor iskolalelkész vezetésével.

A 14 hetedik osztályos versenyző közül végül a következő diákok voltak a legügyesebbek (zárójelben az iskola és a felkészítő tanár neve): I. díj: Durugy Attila ( Jósika Miklós Elméleti Líceum, Torda, Nyitrai Apollónia), II. díj: Deák Noémi (Petőfi Sándor Általános Iskola, Székelykeresztúr, Bernád Rozália), III. díj: Lovász Tamás (Református Gimnázium, Szatmárnémeti, Kató Erika). Dicséretben részesültek: Orbán Pál (Nagy Mózes Elméleti Líceum, Kézdivásárhely, Kovács Zsuzsanna), Pál Ágnes (Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy, Fehérvári Ilona), Gál Péter (Báthory István Elméleti Líceum, Kolozsvár, Manaszesz Eszter).

A 16 nyolcadikos jelölt közül az élvonalba kerültek: I. díj: Dobra László Edgár (Nagy Mózes Elméleti Líceum, Kézdivásárhely, Kovács Zsuzsanna), II. díj: Szász Krisztián (Benkő József Gimnázium, Bardóc, Kolumbán Álmos), III. díj: Vitályos Mátyás (Nagy Mózes Elméleti Líceum, Kézdivásárhely, Kovács Zsuzsanna). Dicséretben részesültek: Kovács Lóránd ( Áprily Lajos Főgimnázium, Brassó, Lazsádi Rácz Erika), Fábián Péter (Báthory István Elméleti Líceum, Kolozsvár, Csuka Róza), Erős-Joó Kincső-Enikő (Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium, Nagyvárad, Németh Abigél).

A díjazottak értékes könyvjutalomban részesültek. Az országos döntő VII-VIII. osztályos diákjai közül, osztályonként az I. és II. helyezett jutott tovább a Kárpát-medencei döntőbe, amelyre 2019. május 31. –június 1-2. között kerül sor Egerben, az Eszterházy Károly Egyetemen. A döntő első 3-3 helyezett versenyzője és a határon túli régiók legeredményesebb diákjai 2019 nyarán részt vehetnek az egyhetes III.Kárpát-medencei Tehetségtáborban Beregszászon (Kárpátalja), ami egy további kiváló alkalom ismereteik gyarapítására és új barátságok szövésére.

Basa Emese