HETEDSZER SZERVEZ FALUNAPOKAT MIRISZLÓ MERÉSZ MAGYAR KÖZÖSSÉGE

HETEDSZER SZERVEZ FALUNAPOKAT MIRISZLÓ MERÉSZ MAGYAR KÖZÖSSÉGE

  1. augusztus 17-18 között került sor Nagyenyed környékének egyik legszebb nyári rendezvényére, a VII. Miriszlói Magyar Kulturális Napokra, amely idén is hozta a megszokott magas színvonalat és utánozhatatlan jó hangulatot.

A szőlőtermelésről és jó borairól ismert kis Maros- parti település minden évben tágra nyitja kapuit a népzene- és néptánckedvelők előtt, hiszen a Kolozsvári Magyar Napok keretében megszervezett Szent István-napi Néptánctalálkozó fellépőit illetve a környékről is egyre nagyobb létszámú nézőközönséget fogadja nagy-nagy szívélyességgel. Idén legkevesebb 500-550 hazai és külföldi résztvevője volt a rendezvénynek, régóta nem telt meg így a helyszín, a kultúrotthon udvara.

Szabó Csilla óvónő, a Miriszló Gyöngye Egyesület elnöke, már hét esztendeje fáradhatatlan szorgalommal és kitartással szervezi a magyar napokat és irányítja a tánccsoportot. Pár éve kialakult egy jól bevált forgatókönyv és összeállt a miriszlói és marosdécsei önkéntesekből álló remek csapat, amely képes azt  megvalósítani és – nem mellesleg – példamutató összefogásra sarkallni a két kis magyar falut. A program összeállításában a legnagyobb kihívást a minőség megtartása illetve az újdonságok beiktatása jelenti.

Egy teljes nap a gyerekeknek

Szombaton, a kultúrotthon udvarán, a déli óráktól kezdődően, érdekes gyermekprogramok zajlottak, tulajdonképpen ez volt az első alkalom, amikor az egész napot nekik szánta az egyesület. De nemcsak a gyerekek, hanem több környékbeli pedagógus számára is a viszontlátás örömét jelentette az esemény, hiszen ismét bebizonyították, mennyire összetartóak, önzetlenül segítenek egymásnak és sok helyen ők a közösségépítés fáklyavivői.

Az aprónép Magyari Enikő vajasdi, Szabó Enikő kövendi, Székely Beatrix  kolozsvári óvónők illetve Szilágyi-Székely Melinda magyarlapádi és Varga Melinda torockószentgyörgyi tanítónők hívására kézműves foglalkozásokra sereglett össze. Volt tányérfestés, virágcseréptartó készítés bogozással, ujjbáb-és álomfogó-készítés, tulipánvarrás, sikerült is szebbnél szebb darabokat alkotni, volt aki mindeniket kipróbálta. Közben a Máltai játszóház kisbusza is leparkolt a helyszínen, gazdag felszerelésével és az önkéntesek által irányított  jópofa játékokkal pillanatok alatt odacsalogatta a falu legapraját. Ezt követően a kolozsvári Puck Bábszínház  Paprikajancsi kalandjai című bábelőadás kötötte le a figyelmüket, a figyelmesebbek például megtudhatták, hogyan lehet legyőzni az ördögöt. A következő programpont az Aranyosszéki és Alsó-Fehér Vármegyei Huszár és Honfoglaló Hagyományőrző Egyesület marosújvári tagozata által szervezett íjászat volt, Kiss Sándor és Kinga vezetésével. A nagy precizitást és összpontosítást igénylő tevékenység a miriszlói gyerekek számára nem ismeretlen, már a tavalyi falunapon megismerkedhettek őseink ezen tudásával.

A gyerekeknek szánt program a Folker Együttes gyermektáncház-koncertjével zárult. Az 1991-ben alakult együttes tagjai már több éve foglalkoznak a magyar néphagyomány értékeivel, népzenével, néptánccal, népi énekléssel és oktatással, gyermek- és felnőtt táncházak működtetésével. Az évek során számos rendezvényen, táncházban, erdélyi nyári népzene- és néptánc-táborokban, táncháztalálkozókon léptek fel Erdélyben és külföldön. Több ízben működtek együtt a sepsiszentgyörgyi Guzsalyas Alapítvánnyal és a Háromszék Táncegyüttessel, a válaszúti Kallós Zoltán Alapítvánnyal, a csíkszeredai Hargita Nemzeti Székely Népi Együttessel és különböző más intézményekkel, együttesekkel, színházakkal. A miriszlói gyerekeket egy Erdély különböző tájegységeiről összegyűjtött népdalfüzérrel kápráztatták el, hosszú évek óta ez – és a Puck- bábosok előadása – volt egyik legrangosabb gyerekeknek szánt műsor a faluban.

A kiéhezett gyermeksereget a Magyari Attila és Veres Szilárd által készített pörkölttel kínálták meg, amely annyira finomra sikeredett, hogy méltó „vetélytársa” lett az asszonyok által készített vasárnapi kétezer töltött káposztának, amelynek receptjét rendszerint elkérik a külföldi vendégek is.

A szórványközösséget éltető néptánc

A vasárnapi program  ünnepi istentisztelettel vette kezdetét. Gábor Ferenc marosdécsei lelkipásztor prédikációját követően, aki a szeretet erejére hívta fel a hívek figyelmét, a Tordai Magyar Dalkör fellépése következett. A vendégek által előadott kórusműveket a helybéli fiatalok szavallatai fűszerezték. A szokáshoz híven, megtörtént a jubileumukat ünneplők köszöntése, idén csak egy ezüstlakodalmas házaspár volt, akinek átadhatták az ajándékot.

A fő látványosság, a néptánccsoportok díszfelvonulása a falun, az iskolától a kultúrotthonig, mindenkit az utcára csalt, hiszen minden évben ez a vegyes lakosságú Miriszló legnagyobb kulturális eseménye. A fellépőket Sorin Ioan Bumb parlamenti képviselő üdvözölte, aki szerint Fehér megye áldott hely, mert négy nemzetiség igyekszik itt ápolni népi hagyományait, a köztük levő tapasztalatcserék pedig gazdagítják a kultúrát.

A református templom megépítésének 175. évfordulója alkalmából az ünnepségre meghívták Szőcs Ildikót, a Bethlen Gábor Kollégium igazgatóját, hiszen annak idején a gazdag alma mater miriszlói birtokainak jövedelméből sikerült kivitelezni az építkezést, erre a bejárat fölötti tábla is emlékeztet: „Ezt a templomot építtette a N.Enyedi Ref. Fő Oskola MDCCCXLIII – ban”. Szőcs Ildikó kiemelte: „Egy maroknyi közösség, a néptánccsoport, képes összegyűjteni a falu apraját-nagyját, ráadásul sokan közülük az iskolánk diákjai- ez külön büszkeséggel tölt el bennünket”.

Idén a házigazda Miriszló Gyöngye Néptánccsoport  illetve partnere, a kolozsvári Szarkaláb Néptáncegyüttes, tíz csoportot láttak vendégül: a Felvidékről a Mórinca Néptáncegyüttest és a diószegi Dió Héj Citerazenekart, a Napkelte Anatoli görög táncegyüttest, a Taksony Táncegyüttest (Taksonyi Dunamenti Fiatal Svábok Egyesülete) és a Csicsörke Néptáncegyüttest Magyarországról illetve szintén az anyaországi, román kulturális örökséget ápoló Nyisztor György Hagyományőrző Néptáncegyüttest. Kárpátalját az eszenyi Ritmus Néptáncegyüttes, Erdélyt a csíkszentmártoni Labdarózsa Néptáncegyüttes képviselte. A legtávolabbi vendég a lengyelországi  Zespol Piesni Tanca Legnica és a görögországi Folk-dance Group of Lagyna voltak. Egyesek közülük visszatérő fellépői a fesztiválnak, Pillich Balázs főszervező szerint ennek az a magyarázata, hogy nagyon szoros barátságok alakultak ki az évek során.

A hálás közönség legnagyobb tapssal természetesen a „saját” néptánccsoportját jutalmazta, persze jól kiérdemelten. A 2018-ban létrejött Apró Miriszló Gyöngye népi gyermekjátékokat, a 2016-ban alakult Kis Miriszló Gyöngye felcsíki táncokat, a 2012-ben alapított Miriszló Gyöngye pedig kalotaszegi táncokat adott elő, utóbbiak színvonalas produkciója a külföldi profi csapatok elismerését is kivívta.

Szabó Csilla Erzsébet egyesületi elnök lapunknak ezt nyilatkozta a rendezvény jelentőségéről: „ A mi kis falunk nagy napjai ezek, amikor ránk irányul a figyelem és a helybeliek büszkék arra, hogy miriszlóiak és magyarok. Az esemény számtalan érdeklődőt vonz a környékről, szinte alig van magyar falu a közelben, ahonnan ne jönnének el az eseményre, ily módon az egyik legnagyobb szórványtalálkozó is megvalósul Nagyenyed környékén. A program igyekszik minden korosztályhoz szólni és a legfontosabb rendezvénye a községnek, amelyet a hagyományok éltetése és az identitástudatunk megőrzése érdekében valósítunk meg.”

Lelkesedésből nincs hiány Miriszlón, a folytatás attól függ, sikerül-e ismét elnyerni a támogatók (Bethlen Gábor Alap, Communitas Alapítvány valamint a helyi és megyei tanács illetve az Augustin Bena Kulturális Központ) bizalmát, mert ezek hiányában a kis magyar közösség képtelen önerőből megvalósítani egy ekkora méretű és ilyen színvonalas rendezvényt.

BASA EMESE

FŐTÁMOGATÓ: BETHLEN GÁBOR ALAP

TÁMOGATÓK: COMMUNITAS ALAPÍTVÁNY

Miriszló község tanácsa

Fehér megye tanácsa

Augustin Bena Kulturális Központ