Fehér megyében idén is a nagyenyedi és a gyulafehérvári diákság körében zajlott a magyar kultúra napj

Fehér megyében idén is a nagyenyedi és a gyulafehérvári diákság körében zajlott a magyar kultúra napj a többéves hagyománynak megfelelően.

Az eseményre január 22-én, hétfőn este került sor. Az esemény szervezői a Bethlen Gábor Kollégium, a Dr. Brendus Gyula Egyesület és a Fehér megyei RMDSZ voltak. A megye két magyar nyelvű középiskolájának, azaz a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumnak és a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceumnak a diákjai saját műsorral léptek a nagyközönség elé.

A kollégium dísztermének zsúfolásig megtelt közönségét Lőrincz Helga, Nagyenyed alpolgármestere üdvözölte, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy miközben a hétköznapok narratíváját manapság főként a szegénység, a gazdasági lemaradás és hasonlók uralják, elfeledkezünk arról, milyen felbecsülhetetlenül gazdag a kultúránk. A jelenlevőket továbbá köszöntötték Szőcs Ildikó, a Bethlen-kollégium igazgatónője, Ladányi Árpád Csaba, a Fehér megyei RMDSZ elnöke és Farkas Ervin, a GMGK Római Katolikus Teológiai Líceum igazgatója.


Idén is kiosztásra került a Magyar Identitásőrzés és Hagyományápolás Nagymestere díj, amelyet ezúttal Vincze András alprefektusnak ítéltek oda, aki volt alpolgármesterként, illetve egyesületi elnökként maradandót alkotott Felvinc magyar kulturális életének felvirágoztatásán.

A kulturális műsor magvát a diákelőadások képezték. Felléptek a Bethlen Gábor Kollégium Fügevirág nevet viselő, Szilágyi Róbert tanár által vezetett néptánccsoportja, felkészítőik Tóth Bence és Tóth-Bóna Boglárka Petőfi-programos ösztöndíjasok, illetve az iskola Chorus Princeps vegyeskara, Szabó Zsombor tanár-karnagy vezetésével, zongorán kísért Mathias Edwin kollégiumi tanár. A gyulafehérvári alma matert a Schneider Arnold karnagy által vezényelt fiúkórus képviselte. Az ünnepség a Hímnusz eléneklésével zárult.   Az előadást követően a Bethlen Gábor Alapítvány az Apafi-teremben friss pánkóval és meleg borral várták a résztvevőket.  Táncházat is szerveztek a fiataloknak, amely kiváló lehetőséget nyújtott a két iskola diákjainak az ismerkedésre