Ezüstfenyő díjat kapott László István

Az önzetlen szolgálat embere

Rácz Levente laudációja

László István, mindannyiunk Pistuja 1994-ben került a Fehér Megyei RMDSZ nagyenyedi irodájához. Részese és alakítója volt azoknak a nagy változásoknak, folyamatoknak, melyek egy többnyire rozoga, kis székházból egy felújított, tágas, ápolt, az új Dr. Szász Pál Magyar Közösségi Házzal megtoldott multifunkcionális központhoz vezettek. Pistu mindig a háttérből segítette a Szövetség közösségszervező, otthonteremtő munkáját. Ő a fejlődőképes háttérember. Mindent nyugodtan rá lehetett bízni, s bizton a helyzet magaslatán állt.

A kilencvenes években többnyire ketten végeztük a sokrétű feladatokat. Aztán eszközeink lassan gyarapodtak, lehetőségeink szélesedtek. Az ezredforduló után új munkatársak is bekapcsolódtak a közösségi munkába.

Pistu felügyelte az éveken keresztül tartó építkezést, vezette a megyei státusirodát, honvédemlékművet épített a nagyenyedi református sírkertbe, levezette a régi tanári sírok, a kápolnadombi diákemlékmű, s a vár falán levő mártíremlékmű restaurálását, az EMKE-alapító Miksa Zsuzsanna szobrának felállítását az enyedi vár udvarán, plakátokat, meghívókat gyártott, műszaki hátteret biztosított a Magyar Ház széleskörű közösségi rendezvényeinek, működtette a honlapot, könyvelt, kaszálta, majd nyírta a szépülő udvar gyepét, kerti és szobai bútort eszkabált, facsemetéket ültetett, festett, mázolt, parkettát rakott le az árvíz nyomán felázott padló helyett, láncfűrésszel bokortalanította az enyedi református sírkert régi síremlékeit, választási kampányok alkalmával hangosbemondót szerelt, stb. Ezért mondom, hogy amolyan ezermester, mindenes. De a mindenes szónak nem a negatív értelmében, mert igenis pozitív kicsengése is van: mindig lehetett rá számítani, végezte a szükségeset, mindenhez értett. Soha nem volt követelőző. Örömét lelte a jól elvégzett munkában, melyet nem a csekély javadalmazástól tette függővé.

Aki betért különféle kéréssel a megyei székházba, megkapta azt a támogatást, amelyet elvárt. Pistu addig nem nyugodott, amíg nem segített, még akkor is, ha számára ez többlet ráfordítást jelentett.

Az évek szépen elteltek, s immár az ötödik megyei RMDSZ elnökkel működik együtt.

Egy közösség, s tágabb értelemben, a társadalom működőképességének és eredményességének fokmérője, ha minden tagja, a neki kiszabott helyen, beosztásban, tisztességgel, odaadással, alázattal végzi feladatát. Milyen jó volna, ha minél több Pistuhoz hasonló magyar ember tenné eredményesebbé közösségünket.

Rácz Levente

Kolozsvár, 2013. november 12.