Hajdani magyarigeni emlékünnepély Bod Péter születésének 200. évfordulóján

 Az erdélyi művelődéstörténetből, mint három hatalmas oszlop emelkedik ki Apáczai Csere János, Pápai Páriz Ferenc és Bod Péter magasztos alakja. Apáczai még abban a korszakban élt, amikor az erdélyi élet és tudományosság fejlődése egyre újabb és merészebb célkitűzések megfogalmazását tette lehetővé, sőt megvalósíthatóvá is. Pápai Páriz Ferenc igen sokoldalú tudományos munka közepette érte meg a kurucvilág viszontagságait, a kollégium feldúlását, majd annak felújítását, s újjászervezéséért olyan segélykérő intézkedéseket foganatosított, amelyeknek eredményeit nemzedékek élvezhették a továbbiak során. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

A nagyenyedi „Burg”

Nagyenyed központjától nem messze, a régi Varcagás, Várszeg (ma Avram Iancu) utca bal oldalán, a református temetővel átellenben hosszú, vasrácsos kerítésre lesz figyelmes az arra járó. Benn az udvarban, az utca zajától tisztes távolságra látható egy hatalmas, ódon, barnacserepes tetejű, földszintes épület, amelyről még az enyediek közül is csak kevesen tudják, hogy valamikor Erdély politikai és művelődési életének egyik legjelentősebb központja volt. Ez a Kemény-Zeyk kúria. A családi hagyomány szerint ezen a helyen először Kemény János fejedelem unokája építkezett.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….