Struktúra

FEHÉR MEGYEI RMDSZ

Postacím: 515200 Nagyenyed (Aiud), str. Morii 24, judeţul Alba

tel/fax: + 40 (258) 861258

e-mail: feher@rmdsz.ro

Elnök:

KEREKES HAJNAL

mobil: 0745 302207

Alelnökök:

Nagyenyed körzete:

KOVÁTS KRISZTIÁN

mobil: 0745-164545

Küküllővidék körzete:

BOLGÁR DEZSŐ 

mobil: 0757-459820

Gyulafehérvár – Abrudbánya körzete:

KOPENTZ LÓRÁND MÁRTON

mobil: 0745-396350

Marosújvár körzete:

PÁLOSY JÁNOS

mobil: 0744-850319

Önkormányzatokért felelős alelnök:

VINCZE ANDRÁS

mobil: 0788-628237

Gazdasági és kulturális alelnök:

KEREKES GYÖRGY

mobil: 0728-310643

Ügyvezető elnök:

KEREKES HAJNAL

mobil: 0745-302207, e-mail: kerekes_hajnal@freemail.hu

 

Ügyvezető alelnökök:
NAGY MÁRIA

mobil: 0742-096112, e-mail: mariedes@freemail.hu

Könyvelő:

HORVÁTH ENIKŐ

VÁLASZTMÁNY

Elnök:

KOMÁROMI ATTILA

tel: 0258-819631, mobil: 0744-269930

Alelnökök:

 KELEMEN CSABA

mobil: 0752-318727

SIPOS MIHÁLY

tel: 0258-879161, mobil: 0755 081 974

 

Tagok:

 

Babos Dezső

tel: 0258-878186, mobil: 0743-388296

Bartha Melinda

mobil: 0744-409433

Bolgár Dezső

mobil: 0757-459820

Deák Székely Szilárd Levente

mobil: 0728-028280

Fari Palkó Ilona

mobil: 0723-466322

Györke Balázs

tel: 0258-861622, mobil: 0731-014301

Jenei Csilla

tel: 0258-875160, mobil: 0742-228271

Kálmán Gábor Zsolt

mobil: 0724-521003

Kelemen Ferenc

tel: 0258-864121

Kerekes György

mobil: 0728-310643

 

 

 

Komáromi Attila

tel: 0258-819631, mobil: 0744-269930

Kopentz Lóránd Márton

mobil: 0745-396350

Kováts Krisztián

mobil: 0745-164545

 

 

 

Ladányi Árpád Csaba

mobil: 0726-734994

Lőrincz Helga

mobil: 0765-275051

Lőrincz Zoltán

mobil:: 0742-454984

Molnár Irén

tel: 0258-861973, mobil: 0720 066 150

Pálosy János

tel: 0258-872889, mobil: 0744-850319

Szabó Dániel

mobil: 0743-461158

Szőcs Ferenc

mobil: 0724-718478

Szőcs Ildikó

mobil: 0742-026814

Teleky Gábor

mobil: 0744-162361

Tóth Csaba

tel: 0258-813638, mobil: 0745-685044

Vincze András

tel: 0258-876384, mobil: 0769 094854

Vinczellér István

tel.0258-714-611, mobil:0746-124451

Ellenőrző Bizottság

Horvát Piroska

tel: 0258-879031, mobil: 0744-211768

Kvacskai Lajos

tel: 0258-863676

Póka Klára

tel: 0258-862177

Etikai- és Fegyelmi Bizottság

Józsa Miklós

tel: 0258-861751

Király László

tel: 0258-861456

Simon János

mobil: 0745-352829

Szabályzat Felügyelő Bizottság

Király Edit

tel: 0258-861456

Kerekes Márta

tel: 0258-768038, mobil: 0726-379010

Lukács Réka

mobil: 0722-375282

Jegyzőkönyv-vezető titkár

Nagy Mária

tel:0258-864765, mobil: 0742-096112

HELYI SZERVEZETEK

ABRUDBÁNYAI RMDSZ SZERVEZET

Elnök: 

KOPENETZ LORÁND MÁRTON, mobil: 0745-396350, e-mail: lorandkopenetz@yahoo.com

BALÁZSFALVI RMDSZ SZERVEZET

Elnök:

mb. elnök:  VINCZELLÉR ISTVÁN, mobil: 0746-124451

BETHLENSZENTMIKLÓSI RMDSZ SZERVEZET

Elnök:

VERES JÓZSEF, mobil: 0756-871942, e-mail: vrsjozsef@yahoo.com

BOLDOGFALVI RMDSZ SZERVEZET

Elnök:

BÁNDI FERENC, mobil: 0751-807087

BÚZÁSBOCSÁRDI RMDSZ SZERVEZET

Elnök:

GÁBOR JÁNOS ÁRPÁD, mobil: 0731-308175

CSOMBORDI RMDSZ SZERVEZET

Elnök:

ZSIGÓ ANDRÁS, mobil:0746-167891

ENYEDSZENTKIRÁLYI RMDSZ SZERVEZET

Elnök:

SZÉKELY GYÖRGY, mobil: 0766-580304

FELVINCI RMDSZ SZERVEZET

Elnök:

KIRÁLY LÁSZLÓ, mobil: 0733-698609

GYULAFEHÉRVÁRI RMDSZ SZERVEZET

Elnök:

TÓTH CSABA KÁLMÁN, mobil: 0745-685044

HOSSZÚASZÓI RMDSZ SZERVEZET

Elnök:

GAZSI ANDRÁS, mobil: 0766-472546

KÜKÜLLŐVÁRI RMDSZ SZERVEZET

Elnök:

FOGARASI JÓZSEF, tel:  0749 103 815

LŐRINCRÉVEI RMDSZ SZERVEZET

Elnök:

mb. elnök: BÁRDI TIBOR, mobil: 0747 350 951

MAGYARBAGÓI RMDSZ SZERVEZET

Elnök:

MUCSI LÁSZLÓ, tel: + 40 (258) 866004

MAGYARBECEI RMDSZ SZERVEZET

Elnök:

TŰRI ZSOLT, mobil: 0720-149430

MAROSGOMBÁSI RMDSZ SZERVEZET

Elnök:

MAGYARI JÓZSEF, mobil: 0752118462

MAGYARFORRÓI RMDSZ SZERVEZET

Elnök:

SZÉKELY ISTVÁN, mobil: 0741-187616

MAGYARLAPÁDI RMDSZ SZERVEZET

Elnök:

GILYÉN CSABA, mobil: 0752 – 318737

MAGYARPÉTERFALVI RMDSZ SZERVEZET

Elnök:

VINCZELLÉR ISTVÁN, mobil: 0746-124451

MAROSCSÚCSI RMDSZ SZERVEZET

Elnök:

SZILÁGYI ÁRPÁD ATTILA, mobil: 0724-206630

MAROSDÉCSEI RMDSZ SZERVEZET

Elnök:

BÁNYAI TIMEA  telefon: 0746 183 805

MAROSNAGYLAKI RMDSZ SZERVEZET

Elnök:

FEHÉR SÁNDOR, mobil: 0743 – 418693

MAROSÚJVÁRI RMDSZ SZERVEZET

Elnök:

PÁLOSY JÁNOS, mobil: 0744-850319

MIRISZLÓI RMDSZ SZERVEZET

Elnök:

SIPOS MIHÁLY, mobil: 0744-631968. e-mail: sipos.mihaly@freemail.hu

NAGYENYEDI HELYI RMDSZ SZERVEZET

irányítása közvetlenül alárendelt a megyei szervezetnek

SZÉKELYKOCSÁRDI RMDSZ SZERVEZET

Elnök:

CSEGEZI ZSUZSA, mobil: 0751-284619

TOROCKÓI RMDSZ SZERVEZET

Elnök:

BOTÁR GYÖRGY

tel: 0258-768022, mobil: 0723-563112

TOROCKÓSZENTGYÖRGYI RMDSZ SZERVEZET

Elnök:

mb. elnök: SZŐCS FERENC, mobil: 0724-718478

TÖVISI RMDSZ SZERVEZET

Elnök:

INCZE LEVENTE ZOLTÁN, mobil: 0722-627198

TŰRI RMDSZ SZERVEZET

Elnök:

mb. elnök: TARKÓ MIHÁLY, mobil: 0728-099026

VAJASDI RMDSZ SZERVEZET

Elnök:

FARKAS ATTILA, telefon: 0745 163 291